Strona 1 z 1

Zmiana w Statucie dot wyborów walnych

: śr 07 mar 2018, 15:31
autor: tomasz9087
Na moim powiecie jest jednostka OSP w której na zebraniu walnym ich strażak złożył wniosek o "rozpoczęcie prac nad zmianami w statucie OSP , tak aby na zebraniu walnym wyborczym można było głosować personalnie na dane stanowisko w zarządzie", tak aby przysłowiowy KOWALSKI wybierany był na np Prezesa a nie do zarządu, który się miały ukonstytuować po wyborach, twierdząc, że to będzie najbardziej demokratyczne. Wniosek został przegłosowany przez jednostkę jako "rozpoczęcie prac nad możliwością zmiany" i zarząd nie wie co robić, a nie chcieli by tego zmieniać. Czy takie zmiany są możliwe? Proszę o pomoc i ewentualną podpowiedź co dalej?

Re: Zmiana w Statucie dot wyborów walnych

: wt 12 cze 2018, 10:37
autor: doug-polk
Pytanie czy taki wniosek został w ogóle zgodnie z prawem wprowadzony na listę tematów poruszonych na walnym, czy też był to tzw. głos z sali? Myśmy kiedyś obradowali, nad innymi tematami, między innymi gadaliśmy o ripple, natomiast wtedy to wiesz, cała lista tematów była wprost przedstawiona przed czasem.

Re: Zmiana w Statucie dot wyborów walnych

: wt 12 cze 2018, 17:02
autor: Nacz. Długie
We wzorcowym statucie jest napisane:

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 38

Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

Pozostaje kwestia czy te paragrafy nie zostały zmienione przy uchwalaniu statutu.