Znaleziono 63 wyniki

autor: strażak
śr 05 wrz 2012, 14:31
Forum: Porady prawne
Temat: AKCJA POWYŻEJ 6 GODZIN
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 4505

Re: AKCJA POWYŻEJ 6 GODZIN

Moim zdaniem rozporządzenie dotyczy PSP. W przypadku OSP można się nim jedynie posiłkować przy ustalaniu prawa do takich świadczeń. Ale raczej nie można traktować jako obowiązujące. Nas obowiązuje ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009/178/1380) i tam w rozdziale V mamy opisane swoje uprawni...
autor: strażak
śr 05 wrz 2012, 14:17
Forum: Porady prawne
Temat: zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 4061

Re: zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane

[ustawa nie nakłada na wójta/burmistrza obowiązku wystawienia takiego zaświadczenia nawet jeśli osoba posiada odpowiednie orzeczenia lekarskie] ale również ustawa ani żaden inny przepis nie zabrania Wójtowi wydać więcej niż 3 zaświadczenia rocznie. Może wydać tyle ile potrzeba - nie ma żadnych limit...
autor: strażak
śr 05 wrz 2012, 14:05
Forum: Porady prawne
Temat: Ochrona danych osobowych w OSP
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 5034

Re: Ochrona danych osobowych w OSP

To wynika z ustawy o ochronie danych osobowych - art.7 p.4 oraz statutu OSP - § 38 ( Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu ). Chyba że Prezes wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji do tego celu. Poza tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobow...
autor: strażak
pt 31 sie 2012, 14:20
Forum: Porady prawne
Temat: Ochrona danych osobowych w OSP
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 5034

Re: Ochrona danych osobowych w OSP

Bardzo ciekawy temat! Administratorem Danych jest Prezes OSP i on odpowiada za ochronę tych danych. Jak je zabezpieczyć pisze w rozdz.5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm. Należy też zarejestrować zbiór danych w GIODO - http://www.e-giodo....
autor: strażak
wt 23 lut 2010, 15:00
Forum: Porady prawne
Temat: Kierowanie ruchem drogowym
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2290

Re: Kierowanie ruchem drogowym

W kujawsko-pomorskiem bardzo fajnie i bezpłatnie prowadzi takie kursy Ośrodek Szkolenia KW PSP. Opis na http://www.kujawy.psp.gov.pl :-))
autor: strażak
wt 30 wrz 2008, 15:06
Forum: Porady prawne
Temat: świadczenia z tytułu wypadku strażaka podczas akcji
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 842

Re: świadczenia z tytułu wypadku strażaka podczas akcji

Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych z 24.12.2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań czł...
autor: strażak
śr 24 wrz 2008, 07:42
Forum: Aktualności
Temat: Nowelizacja ustawy
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2977

Re: Nowelizacja ustawy

W temacie wypłaty ekwiwalentu niewiele sie zmieniło - doszło tylko to, że Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość ekwiwalentu. A co dalej z zapisem ust. 3 - o który było takie zamieszanie, bo ktoś nie umiał poprawnie interpretować przepisu, który mówi, że strażak który otrzymał wynagrodzenie od...
autor: strażak
wt 23 wrz 2008, 13:00
Forum: Porady prawne
Temat: Zmiana ustawy ppoż.
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 7250

Re: Zmiana ustawy ppoż.

No i w sumie niewiele zmienili. Mam przed sobą Dziennik Ustaw nr 163 i widzę, że zapis art.3, o który było tyle hałasu pozostał. Czyli nadal za czas udziału w akcji jeżeli strażak otrzyma wynagrodzenie w pracy, to nie należy się mu ekwiwalent. A ktoś znów zrozumie to odwrotnie i pomyśli, że jak stra...
autor: strażak
śr 27 cze 2007, 12:35
Forum: Porady prawne
Temat: ZABRALI NAM EKWIWALENT
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 10590

Czy to jest normalne?

A tak na marginesie - to w MSWiA chyba zdurnieli do reszty. Kazali urzędnikom w Gminach iść w niedzielę pod kościoły z wnioskami na wymianę dowodów osobistych i zaprosić fotografów aby zaraz robili zdjęcia. :) :) :) :D :D :D
autor: strażak
śr 27 cze 2007, 12:10
Forum: Porady prawne
Temat: ZABRALI NAM EKWIWALENT
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 10590

KONIEC STRAŻY OCHOTNICZYCH

Jeżeli nie będzie ekwiwalentu to jest to koniec Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Straszny bunt sie podnosi w naszym powiecie z tego powodu. Jeżeli tego zaraz nie odwołają to pozostana Gminne Zawodowe Straże Pożarne. A są zupełnie inne wydatki. A może o to własnie chodzi?
autor: strażak
śr 27 cze 2007, 12:03
Forum: Porady prawne
Temat: ekwiwalenty za akcje
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 16144

wypowiedź

oczywiści że dot. durnej interpretacji art. 28 ustawy ochronie ppoż. przez MSWiA
autor: strażak
wt 26 cze 2007, 14:28
Forum: Porady prawne
Temat: ekwiwalenty za akcje
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 16144

Niewiarygodne

Ktoś kto wydaje takie opinie nie ma zielonego pojęcia o przepisach prawnych. Powinien ponieść konsekwencje służbowe za wprowadzanie w błąd ludzi.
autor: strażak
pt 23 lut 2007, 11:19
Forum: Porady prawne
Temat: Komendant Gminny
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 6886

Spo³eczny komendant

Dziwiê siê, ¿e dopuszcza siê wystêpowanie dwóch dróg ustanawiania komendanta gminnego. Powinno byæ tak, ¿e po wyborach Zarz±du Gminnego na Zje¼dzie Gminnym - gdzie wybrano Komendanta Gminnego OSP - Zarz±d Gminny zwraca siê do Wójta aby powo³aæ go i zatrudniæ zgodnie z przepisami i na warunkach okre¶...
autor: strażak
pt 23 lut 2007, 11:08
Forum: Porady prawne
Temat: Sprawa wynagrodzeń za udział w akcjach członków OSP.
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 31493

Uprawnienie

Uwa¿am, ¿e skoro jest to zgodne z prawem to nale¿y z tego przywileju korzystaæ. Druhowie ochotnicy nie maj± zbyt wielu uprawnieñ a wiêc skromny ekwiwalent nale¿y im siê z ca³± pewno¶ci±. A wyposa¿enie w sprzêt pozostawmy gminie - bo to jest ich obowi±zek.
autor: strażak
śr 25 sty 2006, 15:52
Forum: Aktualności
Temat: Funkcja "Gospodarz" w naszych jednostakch
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 7276

ekwiwalent

Wynagrodzenie za akcje siê nale¿y stra¿akowi i to jest jego prawo do otrzymania - tak przewiduje ustawa o ochronie ppo¿. A patologie s± wszêdzie. Ale je¿eli siê wyp³aca z g³ow± to nie ma obaw.