Znaleziono 63 wyniki

autor: strażak
pt 13 lut 2004, 09:05
Forum: Porady prawne
Temat: Ubezpieczenia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 4568

Re: Ubezpieczenia

marne to forum - je¿eli nikt nie chce pogadaæ na temat ubezpieczeñ - od dwóch miesiêcy nikt na ten temat nic nie napisa³ - A PRZECIE¯ TO JEST BARDZO WA¯NA SPRAWA - bo w koñcowym efekcie z tego m.in. powodu dojdzie do l ikwidacji ma³ych OSP, które wyje¿dzaj± do akcji raz na kilka lat. Przecie¿ gmin n...
autor: strażak
pt 19 gru 2003, 14:26
Forum: Porady prawne
Temat: Ubezpieczenia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 4568

Re: Ubezpieczenia

Polecam artyku³ w Przegl±dzie Po¿arniczym nr 11/2003 str. 50-51. Z tego co zrozumia³em rentê inwalidzk± bêdzie p³aciæ ZUS, odszkodowanie za nieszczêsliwe wypadki - gmina, a za szkody w mieniu - KW PSP. Gmina mo¿e siê ubezpieczyæ (nawet jest to obowi±zkowe) i wtedy ten obowi±zek przejmuje na siebie u...
autor: strażak
wt 16 gru 2003, 13:32
Forum: Porady prawne
Temat: kalendarze
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1565

kalendarze

Czy rozprowadzanie kalendarzy stra¿ackich jest zbiórk± publiczn± w rozumieniu przepisów ustawy o zbiórkach publicznych, czy nie???