Dziewczyny a akcje ratowniczo-gaśnicze!!!

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

Topic author
DarekM
Posty: 5
Rejestracja: czw 10 lut 2005, 16:49
Status: Offline

Dziewczyny a akcje ratowniczo-gaśnicze!!!

Post autor: DarekM » sob 19 mar 2005, 01:50

Nurtuje mnie poważny problem.
U nas w OSP mamy dość silną drużynę dziewczyn (a nawet dwie), większość są MDP, natomiast kilka jest już pełnoletnich. spełniają podstawowe wymagania (18 lat, przeszkolenie, badania lekarskie, deklaracja, itd.) i w tym momencie chcą uczestniczyć w akcjach na równi z resztą ochotników.
Wytłumaczcie mi czy jest jakiś przepis który wyraźnie mówi dziewczynom NIE, czy bez problemów mogą z nami jeździć,
Teraz w związku z tą kategoryzacja jednostek planujemy przeszkolenia medyczne i chcieliśmy wysłać też dziewczyny,
Proszę napiszcie jak to wygląda w Waszych OSP
NIe chcemy ograniczać życia strażackiego naszym Milutkim ale ... no właśnie zawsze pojawia siejakieś ale.
Darek M.

krzysztof siwek
Posty: 120
Rejestracja: pn 11 paź 2004, 18:38
Status: Offline

Post autor: krzysztof siwek » sob 19 mar 2005, 12:35

Nie ma takiego przepisu. Jeżeli dziewczyna jest pełnoletnia, ma kurs, badanie itp. czyli spełnia wymagania stawiane strażakom nie ma żadnych przeciwwskazań aby jeździła do akcji ratowniczych. Nigdy nie spotkałem żadnego przepisu, który dyskryminowałby w OSP którąś ze płci.
Zakaz udziału w akcjach, który gdzieś spotkałem (nie pamiętam gdzie) dotyczy MDP i KDP ale nie pojedynczych osób. W przypadku MDP sprawa jest oczywista - wiek. Ale czemu KDP - nie wiem. Cześć Krzysiek

ptpiotrek
Posty: 18
Rejestracja: ndz 05 wrz 2004, 13:05
Status: Offline

Post autor: ptpiotrek » ndz 20 mar 2005, 09:04

witam ...

Kobiety Akcjach ... Czemu nie ... moze nie wiecie ale w Krakowie w jednej z JRG (PSP) jest jedna Strazaczja bedaca na podziale bojowym i jezdzi do akcji bez zadnych problemow ...

pozdrawiam

Pedros
Posty: 35
Rejestracja: czw 16 wrz 2004, 13:51
Status: Offline

Post autor: Pedros » pn 09 maja 2005, 18:17

No dobrze ale co to jest w takim razie KDP? Rozumiem MDP - młodzieżowa. Ale powyżej 18 lat każdy strażak bez względu na płeć jest członkiem OSP a nie tworzy jakąś odrębną Kobiecą Drużynę.

Tak to jest jak przepisy są nieszczegółowe i dają możliwość interpretacji na wiele sposobów.

Jeśli ktoś widział gdzieś na własne oczy KDP w jakiejś straży to niech da znać.

Pozdrawiam

tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Post autor: tesia » śr 11 maja 2005, 09:35

KDP - Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza
mo¿na j± zobaczyæ na niejednych zawodach
przecie¿ mamy tak± kategoriê startow± (KDP -nazywan± te¿ sekcj± kobiec±, oczywi¶cie to nie to samo wiem!)
to nie wyklucza oczywi¶cie mo¿liwo¶ci i¿ kobieta mo¿e wystartow±æ nawet jako cz³onek sekcji mêskiej oraz braæ udzia³ w akcjach
to oczywi¶cie nie wszystko widzia³am OSP w których mê¿czy¼ni mieli niewiele do powiedzenia a dziewczyny by³y tak zorganizowane, ¿e nakrêca³y ¿ycie nie tylko w OSP ale i ca³ej miejscowo¶ci
po drugie to mo¿na za³o¿yæ KDP przyj±æ regulamin takiej dru¿yny i okre¶liæ zadania oraz cele, my niestety ci±gle jeszcze czepiamy siê szczegó³ów i czêsto zbyt w±sko my¶limy o dzia³alno¶ci OSP

Pedros
Posty: 35
Rejestracja: czw 16 wrz 2004, 13:51
Status: Offline

Post autor: Pedros » śr 11 maja 2005, 18:52

No zgoda - na zawodach jest KDP ale w codziennej działalności straży nie powinno być takich podziałów. W regulaminie JOT też nie ma mowy o płci -
czyli wychodzi na to że kobiety jeździć mogą...

Jeśli źle myślę to mnie poprawcie

joanna.j
Posty: 20
Rejestracja: czw 20 lis 2003, 15:06
Status: Offline

Post autor: joanna.j » czw 12 maja 2005, 10:55

Witam
Mam wrażenie, że nastąpiła pomyłka w priorytetach, czy to jest aż tak ważne czy strażak ma spodnie czy spódnicę? W momencie potrzeby ratowania czyjegoś mienia czy życia nie ważne jest kto to ma zrobić. Chyba, że się mylę i ma to znaczenie w niektórych OSP.
pozdrawiam

brygada
Posty: 24
Rejestracja: śr 15 gru 2004, 19:40
Lokalizacja: Olszowice
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: brygada » czw 12 maja 2005, 11:25

Witam
Mam wra¿enie, ¿e nast±pi³a pomy³ka w priorytetach, czy to jest a¿ tak wa¿ne czy stra¿ak ma spodnie czy spódnicê? W momencie potrzeby ratowania czyjego¶ mienia czy ¿ycia nie wa¿ne jest kto to ma zrobiæ. Chyba, ¿e siê mylê i ma to znaczenie w niektórych OSP.
Masz racjê, tylko nale¿y pamiêtaæ, ¿e kobiety inaczej zbudowane s± od mê¿czyzn. Napewno mog± znaæ siê ¶wietnie na ratownictwie medycznym. Ale nie wyobra¿am sobie sytuacji, kiedy to kobieta wynosi na plecach swojego kolege z sekcji z zadymionego pomieszczenia w strefie akcji, który straci³ przytomno¶æ i wa¿y 80 KG.
Jestem jak najbardziej za kobietami w akcjach, ale pamiêtajcie, ¿e kobieta i mê¿czyzna ró¿ni± siê budow± cia³a, zdolno¶ciami i predyspozycjami do pe³nienia takiej s³u¿by jak stra¿ po¿arna.


Pozdrawiam
***********************************************
Gasic ka¿dy mo¿e jeden lepiej drugi gorzej :)
www.strazak.com
http://blog.strazak.com
[brygada@strazak.com]
***********************************************

krzysztof siwek
Posty: 120
Rejestracja: pn 11 paź 2004, 18:38
Status: Offline

Post autor: krzysztof siwek » czw 12 maja 2005, 12:11

Takie zasady nigdzie nie są zapisane. Każdy członek OSP, który spełnia wymogi przepisów tj. ma wiek 18-60 lat, ma badania i kurs (tak jest u nas a za parę dni bedzie w ustawie) . Żaden przepis nie różnicuje płci, siły, udźwigu, wagi ani innych walorów ludzkich. A co jesli facet jest chuderlawy i ma 50 kg wagi, won z OSP ??.

brygada
Posty: 24
Rejestracja: śr 15 gru 2004, 19:40
Lokalizacja: Olszowice
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: brygada » czw 12 maja 2005, 12:50

¯aden przepis nie ró¿nicuje p³ci, si³y, ud¼wigu, wagi ani innych walorów ludzkich. A co jesli facet jest chuderlawy i ma 50 kg wagi, won z OSP ??
Zosta³em chyba ¼le zrozumiany.
Nie chodzi³o mi o to, ¿e kobiety nie powinny braæ udzia³u w akcjach. Przeciez kazdy cz³onek OSP spe³niaj±cy warunki (przeszkolenie, wiek, deklaracja) moze brac udzial w akcjach. Fajnie by bylo gdyby kobiety je¼dzily do akcji. Ale ja tylko zwracam uwagê na budowê cia³a. Tylko tyle. Oczywi¶cie pewnie nie jeden stra¿ak wa¿±cy te 50 kg, czasem nie zrobi³ by tego co jedna kobieta.
Chcia³em zwróciæ uwagê tylko na uwarunkowanie w budowie cia³a i tylko tyle.

Kobiety w akcjach - JAK NAJBARDZIEJ :)

Pozdrawiam.
***********************************************
Gasic ka¿dy mo¿e jeden lepiej drugi gorzej :)
www.strazak.com
http://blog.strazak.com
[brygada@strazak.com]
***********************************************

joanna.j
Posty: 20
Rejestracja: czw 20 lis 2003, 15:06
Status: Offline

Post autor: joanna.j » czw 12 maja 2005, 13:30

Mam wrażenie, że dyskusja jest zupełnie bezcelowa. Kto ma odwagę, szkolenia i warunki zdrowotne ten powinien jeździć do akcji i nie ma to nic wspólnego z tym, że komuś będzie "fajnie", bo koleżanka lub kolega jedzie do akcji.
Czepianie się budowy ciała to jest grube nieporozumienie.
pozdrawiam

brygada
Posty: 24
Rejestracja: śr 15 gru 2004, 19:40
Lokalizacja: Olszowice
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: brygada » czw 12 maja 2005, 13:35

Mam wra¿enie, ¿e dyskusja jest zupe³nie bezcelowa. Kto ma odwagê, szkolenia i warunki zdrowotne ten powinien je¼dziæ do akcji i nie ma to nic wspólnego z tym, ¿e komu¶ bêdzie "fajnie", bo kole¿anka lub kolega jedzie do akcji.
Czepianie siê budowy cia³a to jest grube nieporozumienie.
pozdrawiam
Chyba nie potrzebnie zacz±³em dyskusje o budowie cia³a.
Kto spe³nia warunki niech je¼dzi i tak byæ powinno.

Pozdrawiam
***********************************************
Gasic ka¿dy mo¿e jeden lepiej drugi gorzej :)
www.strazak.com
http://blog.strazak.com
[brygada@strazak.com]
***********************************************

ela
Posty: 7
Rejestracja: ndz 08 sie 2004, 19:37
Lokalizacja: skawa
Status: Offline

Post autor: ela » pt 13 maja 2005, 12:28

ad brygada
Mam wra¿enie,¿e u was s³u¿± sami chippendelsi
Przyjed¼ kiedy¶ do po¿aru i przygl±dnij siê tym rambo 3, zauwa¿ysz z pewno¶ci± ca³± chmarê bondów. Musisz wiedzieæ, ¿e kobiety s± bardziej odporne na stres i ból ni¿ faceci wiêc nie ¶ciemniaj.
Odno¶nie sekcji medycznej.
My¶lê,¿e ³atwiej jest wywlec faceta ze strefy zadymienia, ni¿ nie¶æ go w pojedynke na noszach.

brygada
Posty: 24
Rejestracja: śr 15 gru 2004, 19:40
Lokalizacja: Olszowice
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: brygada » pt 13 maja 2005, 12:33

Kurcze, ja tylko chcialem zwrocic uwage na róznice i tylko tyle. Wiem ze kobiety sa bardziej odporne na stres itd. JEstem za uczestniczeniem kobiet w akcjach rat-ga¶. Nie atakujcie mnie wiecej :)

Pozdrawiam
***********************************************
Gasic ka¿dy mo¿e jeden lepiej drugi gorzej :)
www.strazak.com
http://blog.strazak.com
[brygada@strazak.com]
***********************************************

Topic author
DarekM
Posty: 5
Rejestracja: czw 10 lut 2005, 16:49
Status: Offline

Post autor: DarekM » pt 10 cze 2005, 23:20

Słuchajcie
rozpocząłem ten temat nie dlatego żeby dyskriminowac dziewczyny wręcz przeciwnie chciałem się upewnić jak to jest, od jakiegoś czasu u nas w OSP są dziewczyny pełnoprawnymi członkami OSP (wymogi sa spełnione) jeżdżą na akcje jest ok, wiadomo każdy z nas szczególniej traktuje płec piękną, ale jak trzeba czasami ostrzej pokrzyczeć to nikt nie zwraca uwagi na płeć, ale jest fajnie, są też plusy, przynajmniej ma ktoś miły i ładny pot z czoła otrzeć
HA
Pozdrawiam wszystkich a przede wszystkim wszystkie Panie z OSP
ODPOWIEDZ