Pieni±dze w Starostwach Powiatowych.

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Pieni±dze w Starostwach Powiatowych.

Post autor: kdatta » sob 14 maja 2005, 11:15

Cze¶æ Druhowie!

Do koñca maja Starostwa Powiatowe maj± obowi±zek og³osiæ i przeprowadziæ konkurs dla podmiotów wymienionych w ustawie o dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, je¶li ich cele statutowe obejmuj± prowadzenie dzia³alno¶ci w sferach objêtych konkursem (po prostu realizuj±cych zadania powiatu). Jedn± z dziedzin tych zadañ jest bezpieczeñstwo publiczne.

IV. Wzrost bezpieczeñstwa i porz±dku publicznego w powiecie ........ :

1) kszta³towanie i wzmacnianie poczucia bezpieczeñstwa i porz±dku publicznego poprzez ró¿norodno¶æ inicjatyw w tym zakresie;
2) nowatorskie rozwi±zania promuj±ce aktywne postawy w krzewieniu poczucia bezpieczeñstwa i porz±dku publicznego;
3)diagnozowanie skuteczno¶ci bezpieczeñstwa i porz±dku publicznego poprzez:
a) monitorowanie zmian,
b) upowszechnianie dobrych praktyk,
c) tworzenie narzêdzi diagnozy;
4) organizacja imprez o zasiêgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;
5) realizacja programów rozwoju wzrostu bezpieczeñstwa i porz±dku publicznego;
6) organizacja szkoleñ i wspó³zawodnictwa na szczeblu powiatowym i ponadpowiatowym.

Dzia³ania te mog± byæ realizowane w ró¿nych formach w szczególno¶ci poprzez:
- organizowanie festynów, szkoleñ, warsztatów, konkursów, konferencji, seminariów,
- wydawanie niskonak³adowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem ró¿nych no¶ników zapisu.


Od 3 lat korzystam z tych ¶rodków, troszkê uda³o siê wiêc sprzetu zakupiæ. Ró¿nie to bywa w powiatach, ale do podzia³u jest kilkadziesi±t tysiêcy z³otych. Wzór wniosku jest ogólnopolski zgodnie z ROZPORZ¡DZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ1) z dnia 29 pa¼dziernika 2003 r.

W tym roku napisa³em o kwotê 5.000 z³. i ucieszê siê z ka¿dej z³otówki. Je¿eli zainteresuje to Was to piszcie do mnie, a chêtnie prze¶lê Wam wniosek. Przecie¿ po to jest to forum, aby sobie wzajemnie pomagaæ i podpowiadaæ o ¼ród³ach finansowania OSP. Ostatnio zrobi³ siê tzw. "wy¶cig szczurów" i nikt nikomu nie powie gdzie i po co sk³ada. Stra¿acy z OSP Karsin zawsze Wam pomog± i podpowiedz±, je¶li tylko bedziemy umieli.

Pozdrawiam i czekam na kontakt :)

Krzysztof Datta
/Wiceprezes OSP Karsin/


k.datta@ospkarsin.pl
biuro@ospkarsin.pl
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

piotrkruk
Posty: 86
Rejestracja: pt 08 paź 2004, 17:30
Status: Offline

Post autor: piotrkruk » czw 19 maja 2005, 11:50

a starostwo powiatowe w nysie nie przeprowadza takiego konkursu

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Dostalismy pieniadze.

Post autor: kdatta » śr 15 cze 2005, 17:17

Napisalismy projekt i ....... warto bylo go zlozyc.Dzisiaj otrzymalismy odpowiedz ze Starostwa ze Zarzad przyznal nam kwote 3.000 zl. Chociaz wnioskowalismy o 5.000 zl . to i tak sie ciesze, bo to mala kwota nie jest. Zachecam innych do skladania wnioskow w przyszlym roku.

Krzysztof Datta
/Wiceprezes OSP Karsin/
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

OSP Grabowiec
Posty: 32
Rejestracja: ndz 01 maja 2005, 12:49
Lokalizacja: grabowiec
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: OSP Grabowiec » ndz 28 sie 2005, 11:44

Bardzo poprosze o wniosek ,z góry dzieki

OSP Grabowiec
Posty: 32
Rejestracja: ndz 01 maja 2005, 12:49
Lokalizacja: grabowiec
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: OSP Grabowiec » ndz 28 sie 2005, 11:46

Sorki nie podałem adresu ospgrabowiec@interia.pl i jesli to mozliwe prosił bym o przesłanie waszych projektów

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 08 gru 2005, 02:52

Uwaga!

Druhowie w powiecie puckim (woj. pomorskie) dzisiaj og³oszono konkurs dla organizacji pozarz±dowych !!! S± tam te¿ pieni±dze na bezpieczeñstwo. Sk³adaæ wnioski :))

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » pt 30 gru 2005, 10:54

w moim powiecie Zduńskowolskim (woj. Łódzkie) no cóż jak sie zapytałem to myślałem że oczy im wyskoczą patrzyli na mnie jak na jakieś UFO :lol: bo o czymś takim nie słyszeli i jesteśmy pierwszą jednostką OSP która pytała o takie coś pani radca prawny powiedziała mi ze faktycznie mozemy coś takiego składać bo mamy prawo wg przepisów i poradziła żeby spytac się kogoś kto ma doświadczenie w tym więc druhu !>kdatta<! ze tak napisze z czym to się je?? czy musimy mieć status organizacji pożytku publicznego ?? i bardzo proszę opisz mi jak to wszystko wygląda bo nie chce się w coś wpaprać (myśle o skarbówce - jak wygląda rozliczanie)
a jak to jest jeśli OSP ma status organizacji pożytku publicznego gdzie to załatwić co trzeba i jak wyglądają sprawy księgowe
np. czy mogę składac o dofinansowanie do zaasfaltowania placu wyjazdowego przed strażą (i połączyć to z drogą powiatową - niech dołożą - wszystkie papierki typu plany itd mamy :lol: )

PS. kdatta widze ze bardzo pomagasz pozostałym a to świadczy że jesteś wielki naprawde jest coraz mniej osób którym zależy na tym żeby i inni się czegoś dowiedzieli DZIĘKI CI ZA TWOJĄ PRACE mam nadzieje ze w twoim otoczeniu potrafią to docenić
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź także pozostałych druhów których jednostki mają status ...

Maneri
Posty: 70
Rejestracja: czw 19 sty 2006, 21:15
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Maneri » wt 21 lut 2006, 18:09

Także jestem młodym Prezesem i spotkałem się z identyczną reakcja jak kolega wyżej. Jest to bardzo przykre... ale cóż tak kompetentni ludzie zasiadają w urzędach. Miałem przygotowany wniosek, ale nie dość, że mnie wyśmiali to jeszcze usłyszałem, że 'naszczęście jestem pierwszą taką osobą i oby ostatnią" ( a szczerze mówiąc trochę zadymy w wokół tego zrobiłem ).

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » śr 22 lut 2006, 00:26

Cze¶æ wszystkim!

Nie mam wiele czasu, ale napiszê bardzo krótko i tre¶ciwie:

1. OSP nie musi posiadaæ statusu organizacji po¿ytku publicznego !!! Wystarczy rejestracja w KRS-ie.

2. Dostajecie przyznane ¶rodki na konto i macie 3 miesi±ce po zakoñczeniu projektu na z³o¿enie sprawozdania merytorycznegi i finansowego.

3. Mo¿esz pisaæ o np. nowy dywanik przed remiz± i zastosowaæ monta¿ finansowy (po³±czyæ te ¶rodki np. ze ¶rodkami uzyskanymi z Powiatowego Rejonu Dróg Publicznych).

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

f1elek
Posty: 31
Rejestracja: ndz 30 sty 2005, 16:43
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: f1elek » śr 22 lut 2006, 18:47

z ta organizacją pożytku publicznego to niestety to jest trosze gorzej poniewarz nie wystarczy tylko wpis tu są szczeguowe informacje
http://www.prawo.ngo.pl/files/prawo.ngo ... tacOPP.pdf

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » śr 22 lut 2006, 21:10

Tak, aby zostaæ organizacj± pozytku publicznego trzeba siê troszkê napociæ ;) Moja wypowied¼ dotyczy³a konkursu w powiatach, a nie org. po¿ytku ! A swoj± drog± to swój 1 % ju¿ wp³aci³em dla mojej OSP za po¶rednictwem Zarz±du Wojewódzkiego w Gdañsku. Dlatego te¿ stwierdzili¶my, ¿e nie op³aca siê nam zmieniaæ statustu OSP na org. po¿ytku, skoro oddzia³y wojewódzkie udostêpniaj± swoje konta.

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

rufus
Posty: 6
Rejestracja: ndz 07 sie 2005, 17:53
Lokalizacja: łochów
Status: Offline

Post autor: rufus » czw 23 lut 2006, 22:55

Krzysztofie wielkie dzięki za pomoc
Podziwiam Cię za tą robotę jaką wykonujesz
ODPOWIEDZ