Sms dla stra¿aka

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » pn 12 wrz 2005, 00:33

Odpowiadam KAMIL na Twoje pytania :)

1. Urz±dzenie aktualnie kosztuje 950 z³ w najbardziej rozbudowanej wersji tzn. z do³±czon± s³uchawk± "centralk±" i akumulatorem niezbêdnym w przypadku braku zasilania. Oczywi¶cie mo¿esz pogadaæ z Panem Wróblewskim, szefem firmy o rabaciku :) Gwarantujê, ¿e siê dogadacie, bo to firma przyjazna stra¿akom !!!

2. Terminal standardowo nie posiada zasilania dodatkowego w przypadku braku pr±du, gdy¿ wykorzystuje zasilanie akumulatorowe wbudowane w przystawce DSP. Wiêc jest zbêdne. Wiem jednak, ¿e firma pomy¶la³a i o tych OSP co przystawek nie posiadaj±. Wtedy mo¿na zakupiæ rozbudowan± wersjê (z akumulatorkiem) która przewiduje brak napiêcia.

Jak widzisz firma pomy¶la³a o wszelkich ewentualno¶ciach. Je¶li chodzi o monta¿ to mo¿na go wykonaæ samemu, gdy¿ ostatnia wersja terminala posiada nowe gniazda przygotowane do podpiêcia przystawek DSP. W takiej sytuacji monta¿ bêdzie tendencyjnie prosty.

Najlepiej jak zadzwonisz do firmy i wspólnie dopasujecie jak± wersjê zamontowaæ w Twojej OSP. Gdyby i okoliczne Jednostki te¿ siê zobowi±za³y kupiæ to pewnie i cena by³aby ni¿sza przy wiêkszym zamówieniu ;)

Pozdrawiam

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 29 gru 2005, 03:16

Cenê za terminal musisz ustaliæ z firm± Robotec, gdy¿ nie wiadomo jak± masz przystawkê DSP i co bêdzie trzeba dodaæ. Na Pomorzu wiele OSP posiada przystawki robione przez prywatne firmy. Dlatego te¿, przy monta¿u terminalu wyst±pi³y ma³e problemy. Ale Pan Grzegorz z Roboteca przygotowa³ specjalny oddzielny program do terminala i wszystko ju¿ jest ok :) Muszê przyznaæ, ¿e ten terminal dzia³a szybko, sprawnie i bez problemów. Sms-y wychodz± co 2 sekundy. Jest tañszy i bardziej funkcjonalny ni¿ przystawka firmy Platan. Sam wstawiam i kasujê numery telefonów, mogê z niego dzwoniæ na PSK itd. W s±siedniej OSP zamontowali Platana i ci±gle musz± prosiæ instalatora o przyjazd z laptopem i dokonanie zmian. Tam nie masz dostêpu, gdy¿ terminal ca³y jest zabudowany, a zmiany dokonujesz tylko za po¶rednictwem programu komputerowego. Za ka¿d± tak± przys³ugê kasuje 100 z³ plus 150 z³ dojazd :( I dlatego nikt mnie nie namówi na Platana, kiedy terminal Roboteca dzia³a równie sprawnie i nie martwiê siê podczas eksploatacji. Zanim siê zdecydujecie na zamontowanie przystawki GSM zastanówcie siê i pos³uchajcie dobrych rad :)

Krzysztof

Aktualny adres firmy:

Grzegorz Wróblewski
Robotec Zabrze
tel/fax: (032) 277-75-64 od 9 do 17
kom. 501-09-22-66
info@robotec.pl
http://www.robotec.pl/
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 29 gru 2005, 03:29

Dowiedzia³em siê, ¿e s±siednia OSP za zainstalowanie terminala GSM Platana (plus zakup) i instalacjê selektywnego wywo³ywania (w³asno¶æ OSP) plus 2 pegery zap³aci³a bagatela 6.000 z³ !!! Szooooook. Ludzie nie dawajcie siê tak wpuszczaæ w "maliny" Rozumiem niech firmy zarabiaj±, ale nie kosztem biednych OSP :( Uwa¿ajcie na takie firmy. Potem poda³em im telefon do Roboteca i dowiedzieli siê, ¿e w tej cenie dostaliby jeszcze kilkadziesi±t pegerów. Ale g³upie miny mieli. Szkoda mi ich ... Polak m±dry po szkodzie ?

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

lukaszkwiat
Posty: 78
Rejestracja: pt 19 lis 2004, 20:29
Lokalizacja: OSP CHARZYKOWY
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: lukaszkwiat » czw 29 gru 2005, 17:35

My mamy juz zainstalowany terminal GSM firmy Platan ale nie za takie pieniadze !!!! :shock: Terminal ten sprawdza sie znakomicie dzieki temu nasze wyjazdy do roznych zdarzen są jeszcze szybsze :)

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 29 gru 2005, 20:42

Wiem £ukaszu ¿e macie w OSP Charzykowy Platana. Zreszt± ca³y Wasz powiat w niego wszed³ bo tak "poprosi³a" PSP. Je¶li nie wierzysz to sprawdz w s±siednich OSP, a siê przekonasz. Czy wiesz, ¿e nie mo¿esz w nim dokonywaæ ¿adnych zmian, a firma M..... z Gdañska, która u Was go zainstalowa³a bêdzie wystawia³a na rachunku dojazd plus us³ugê. Wiem, co piszê, bo i mnie chcieli namówiæ !!! Ciekawe, czy gdy przyjdzie taka potrzeba zap³aci za t± us³ugê Wasza Komenda PSP ? :lol: Z tego co wiem, to nie.

A terminal jak terminal i u nas szybko dzia³a. Sami ustalamy indywidualnie czy ma wysy³aæ sms-y czy flasch sms-y. Dzwonimy do PSP z za³±czonej centrali. Niestety Ty tego nie zrobisz. I dlatego wybra³em Roboteca. ¯yczê bezawaryjnego u¿ytkowania terminala wszystkim, którzy go posiadaj±. Poprosili¶my firmê Robotec o do³o¿enie do panela 3 grup docelowych odbiorców i ... wys³ali nam nowy program GRATIS !!! Ciekawe, czy Platan te¿ tak by zrobi³ ?

Taki, czy inny - warto sprawiæ sobie taki terminal. Zachêcam inne OSP bo to dzia³a !!!

Pozdrawiam

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

lukaszkwiat
Posty: 78
Rejestracja: pt 19 lis 2004, 20:29
Lokalizacja: OSP CHARZYKOWY
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: lukaszkwiat » pt 30 gru 2005, 00:54

Witam
Tak to prawda ze nasz powiat korzysta z terminalu z firmy Platan (ale jeszcze nie wszystkie jednostki posiadają to zamontowane :) ) Prawdą również, ze minusem tego urządzenia jest to, co napisałeś tzn. brak możliwości własnej ingerencji, czyli zmiany np. nr tel. kom. Napisałeś również o tym ze przysłali wam uaktualnienia Nas Pan z firmy M...... :) z Gdańska poinformował również ze jakiekolwiek aktualizacje przez Platan będą gratisowe lub w cześci jak się okaże w praktyce to zobaczymy :) Nas przekonało to ze możemy wysyłać sms. czy tez flash sms z różną treścią bez uruchamiania syreny alarmowej (bo po co np. jadąc do usuwania gniazda np. os wlanczajac syrenę :) ) Komenda PSP decyduje jakiej treści ma wysłać smsa i czy z opcja włączenia syreny czy tez bez My mamy podzielone to na kilka grup np Pożar, Wypadek, Inne zdarzenie, Kontak z PSP itd. a wiem ze terminal firmy Robotec tego nie posiada. Jednak każda jednostka która jest zainteresowana takim rodzajem powiadamiania niech sama decyduje jakiej firmy zamontuje u siebie terminal GSM my możemy jedynie napisać opinie jak owy terminal się sprawdza :) a wiem ze nasz działa sprawnie i również szybko wysyła wiadomości :lol:
No a druga strona medalu to cena :) są rożnice miedzy tymi firmami ale na ten temat to juz się nie wypowiadam :)

pozdrawiam
Lukasz :)

p.s Na to wychodzi ze każdy chwali swoje :lol: :lol: :lol: (a tak szczerze to rowniez byłem za opcja terminala z firmy Robotec, a mamy demokracje wiec zwyciezyla wiekszosc głosów :) )

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » pt 30 gru 2005, 02:19

Jak widzisz, tak bywa ¿e rz±dzi wiêkszo¶æ i to ONI zdecydowali. Tak na marginesie to terminal Roboteca posiada funkcjê tzw. "cichego alarmu" i mo¿na wysy³aæ sms-y bez uruchamiania syreny. Robi to u nas kierowca na etacie, który odbiera np. wyjazd do usuwania gniazd os. Do takich zdarzeñ nie za³±czamy selektywnego wywo³ywania (syren). Na specjalne zamówienie (w tej samej cenie!) mo¿esz mieæ 3 i wiêcej grup wywo³awczych. Ja mam 3 i podzielone na: ALARM PO¯AR, ÆWICZENIA W OSP i KONTAKT Z OSP.

Pewnie o tym nie wiedzia³e¶. No, ale nie jest ¼le, macie terminal i wszystko gra. A jak przyjd± koszty aktualizacji i zmian to bêdziesz móg³ ponarzekaæ na tych co tak "walczyli" o terminal Platana. U mnie w jednostce jest tak: Je¶li kto¶ mnie nie przekona to nici z zakupów. Zanim co¶ kupiê to 10 razy sprawdzê jak dzia³a i ile kosztuje eksploatacja. Niestety, koszta ekspoloatacji w stra¿y po¿arnej s± wa¿ne.

Pozdrawiam ca³± Wasz± ekipê :)

Krzysztof

Ps. Kiedy nas odwiedzisz, bo ponoæ przeje¿dzasz przez Karsin niekiedy.
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » pt 30 gru 2005, 10:15

fajnie już raz przeglądałem oferte jednej z firm z kielc o ile dobrze pamiętam a terminal to bardzo fajna sprawa czas poważnie zastanowić się nad sensem kupienia (a myslę ze to bardzo przydatne urządzenie bo wielokrotnie się zdarzalo że syreny nie bylo słychać bo np. był silny wiatr w przeciwnym kierunku i część druhów nie słyszała bo wiadomo dźwięk niesie w kierunku wiatru a tak będziemy mogli skorzystać myślę z kierowcy który normalnie nie przyjeżdża bo zanim się zorientuje ze syrena wyje to my już prawie wyjeżdżamy - mieszka ok 2 km od straży)
:lol:
prosze o opinie jak to sie sprawdza i koszty
a tak apropo to panowie jak to jest po jakim czasie sms-y są wysyłane i ile średnio się na niego czeka
przy takim systemie na dżwięk sms-a człowiekowi skacze puls :lol:

lukaszkwiat
Posty: 78
Rejestracja: pt 19 lis 2004, 20:29
Lokalizacja: OSP CHARZYKOWY
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: lukaszkwiat » pt 30 gru 2005, 12:23

Witam :)
U was jest kierowca na etacie który zapewne siedzi w remizie OSP. U nas jest podobnie tyle że kierowca pracuje jeszcze gdzie indziej i nie jest w stanie odrazu powiadomic wszystkich uruchamniajac sms bez zalaczania selektywnego, dlatego tez ma to mozliwosc PSP i jak juz wczesniej wspominalem ze rowniez moze decydowac jakiej tresci wysle powiadomienie :)

Odpowiadając na prosbę "młodego prezesa" jesli chodzi o wysylanie smsow to taki terminal wykonuje to bardzo szybko (firmy Platan nie wysyla jednoczesnie do wszystkich tylko kolejno dlatego na poczatku sa wysylane do kierowców a pozniej do reszty ekipy :) caloś trwa maks 30 sek przy wyslaniu do 16 osob. polecam opcje flasch sms jest o tyle lepsza od zwykłego smsa gdyż wiadomość wyświetla się bezpośrednio na wyświetlacz telefonu) Każdy terminal ma swoja jedna wadę :) właściwie to nie wina terminala tylko danej sieci z jakiej będziecie korzystać wiemy ze zbliża się nowy rok wiec o północy wszystkie sieci są zablokowane od nadmiaru połączeń dlatego tez sms taki terminal nie wyśle odrazu :) ale to tylko dzieje się raz w roku i najwyżej trwa to pol. godz. :)

pozdrawiam
Łukasz

p.s do Krzystofa - nie wiem kiedy bede przejezdzał przez Karsin ale jeśli bedę w poblizu to napewno do was zawitam :)

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » pt 30 gru 2005, 19:56

Je¶li chodzi o terminal Roboteca to dodam te¿ nastêpuj±ce plusy:

1. Terminal te¿ wysy³a wiadomo¶ci FLASCH SMS
2. Isnieje mo¿liwo¶æ wysy³ania sms-ów nawet przez jednostki, które nie posiadaj± selektywnego wywo³ywania !!! Mo¿na wysy³aæ z tego terminala na 3 sposoby alarmy lub inne komunikaty:
- selektywnie poprzez impuls z przystawki DSP (za³ancza PSK)
- rêcznie z panela w remizie ("cichy alarm")
- lub (UWAGA !!!) z telefonu np. kierowcy. prezesa, naczelnika, którzy dostaj± specjalny kod i wysy³aj± ze swojego numeru sms-a (tre¶æ sami ustalaj±) do terminala (koszt 1 sms-a), a potem terminal wysy³a je do wszystkich :) (koszt sms-a razy ilo¶æ pod³±czonych do terminala).

A teraz nowo¶æ !!!
Firma Robotec ju¿ nied³ugo bêdzie sprzedawa³a terminale, które bêd± wysy³a³y wszystkie sms-y do sieci (2 sekundy !!!) a potem jednocze¶nie zostan± wys³ane do stra¿aków !!! :shock:

Ju¿ rozmawia³em z firm±, ¿e chêtnie przetestujemy to cudo !!! To bêdzie chyba "FERRARI SMS" :lol: Wyobra¿acie sobie, ¿e "dostajesz sms-a, a syrena jeszcze nie wyje, bo dopiero wchodzi na obroty"? To wyjazdy w naszych Jednostkach bêd± szybsze jak w PSP ;)

A wiêc Druhowie porównajcie te obie propozycje i sie zastanówcie. Ja ju¿ wybra³em s³uszny kierunek. Podali¶my Wam opinie, a sprawa jaki sobie kupicie nale¿y tylko do WAS. Jak bêdê co¶ wiedzia³ z nowo¶ci w tym temacie z chêci± podam.

Pozdrawiam

Krzysztof Datta
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

kris998
Posty: 51
Rejestracja: czw 12 sie 2004, 12:10
Lokalizacja: OSP Smêtowo (pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kris998 » sob 31 gru 2005, 23:23

UWaga!

Mam nadzieje ze moge powiedziec to w imieniu innych uzytkownikow takze, ale naleza sie wielki brawa dla OSP Karsin ktorzy jak widac sa bardzo aktywni w roznorodnych formach dzialania, a jeszcze chca testowac to cudo:D:D

Jesli moge dopowiedziec cos moim skromnym zdaniem, to mysle ze w nablizszym czasie wlasnie takie "cuda" zast±pi± syreny...

Nie zebym tego chcial, bo nic nie zastapi tej adrenaliny i braku wiedzy dlaczego wyje syrena, ale chyba tak bedzie...

Z kolei, nic nie przekszadza zeby polaczyc sms i syrene:D:D

Pozdrawiam

lukaszkwiat
Posty: 78
Rejestracja: pt 19 lis 2004, 20:29
Lokalizacja: OSP CHARZYKOWY
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: lukaszkwiat » pn 02 sty 2006, 14:50

Witam
Nie dawno dzwoniłem do firmy Platan i jak się okazało to nieprawda ze w tym terminalu nie ma możliwości jakiejkolwiek zmiany. Otóż jest!! :lol: :lol: dostaje się program konfiguracyjny wraz ze specjalnym przewodem (programatorem), dzięki któremu można zmieniać numery telefonów, treści wiadomości SMS oraz zarządzać użytkownikami.
Co prawda jest to dodatkowa opcja i płatna :( Koszt programu, programatora i instrukcja to 120 zł. Tylko tak pomyślałem ze u nas się ta kwota podzieli na kilka jednostek :) i będzie taniej :lol: :lol: Więc nie jest tak źle :)

pozdrawiam
Łukasz

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » pn 02 sty 2006, 23:48

Za¿artujê sobie - musisz te¿ doliczyc koszt LAPTOPA, bo program musisz mieæ na komputerze ;) i z kompa podpi±æ siê do terminala.

Ale to jest tylko ¿arcik. Stacjonarny komp te¿ mo¿e byæ.

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

lukaszkwiat
Posty: 78
Rejestracja: pt 19 lis 2004, 20:29
Lokalizacja: OSP CHARZYKOWY
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: lukaszkwiat » wt 03 sty 2006, 10:32

kdatta pisze:Zażartuję sobie - musisz też doliczyc koszt LAPTOPA, bo program musisz mieć na komputerze ;) i z kompa podpiąć się do terminala.

Ale to jest tylko żarcik. Stacjonarny komp też może być.

Krzysztof

Ja na szczęście laptopa posiadam :)

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » wt 03 sty 2006, 12:32

no to masz fajnie że masz laptopa ale tak na użytek własny czy straży :lol: :lol: :lol: hahaha

sorki panowie że odejde od tematu ale zastanawiam się nad statusem organizacji pozytku publicznego czy to się wogóle opłaca??(mam wątpliwości bo w gminie powiedzieli ze jak będziemy mieli taki status to kasy nie będziemy dostawać tak jak teraz a prowadzić profesjonalną księgowość = koszty) jak jest u was ??

no rozmawialem z właścicielem pewnej firmy niedaleko mnie i mówi że się dołoży do tego terminalu bo spodobal mu sie ten pomysł
zrobie jak premier yes ! yes ! yes !
ODPOWIEDZ