Fundacje i Stowarzyszenia przychylne stra¿akom.

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Fundacje i Stowarzyszenia przychylne stra¿akom.

Post autor: kdatta » czw 03 lis 2005, 14:30

Witam Druhowie!

Bardzo czêsto na forum narzekamy, ¿e jedne OSP otrzymuj± pomoc pozarz±dow±, a inne o tym nie wiedz±. Czujemy siê oszukani i rozgoryczeni. Wielokrotnie pisa³em, ¿e mo¿liwo¶ci otrzymania pomocy jest wiele, ale to od nas zalezy czy siê rozejrzymy wokó³ nas i jej poszukamy. Na terenie ca³ej Polski dzia³aj± liczne organizacje pozarz±dowe - Stowarzyszenia lub Fundacje - które w swoim statucie maj± m.in. szeroko pojêt± pomoc w zakresie bezpieczeñstwa publicznego. To "furtka" dla nas - stra¿aków. Tam nale¿y siê zwracaæ z naszymi bol±czkami. Ju¿ od kilku lat szukam w³a¶nie takich "furtek" z niez³ym skutkiem i zamiast narzekaæ na brak ¶rodków wolê zadzia³aæ. Okazuje siê, ¿e w/w organizacje czêsto nawet nie wiedz± o naszych "du¿ych" problemach np. w pozyskaniu nowego sprzêtu medycznego i maj± potrzebne nam ¶rodki. Zachêcam wszystkich, aby¶my w³a¶nie na forum informowali siê wzajemnie o takich mo¿liwo¶ciach. A jest tych organizacji wiele. Jako pierwszy dam przyk³ad. Zwracajcie siê do poni¿szej Fundacji, a z chêci± Wam pomog± (otrzyma³em ostatnio zestaw do zabezpieczenia niemowl±t i dzieci tzn. uprz±¿ pediatryczn± Pedi-Mate, koc bakteriostatyczny i ko³nierz pediatryczny - wiêcej na stronie OSP Karsin). Mo¿ecie pisaæ o zestaw R1 lub jego czê¶ci. Pewnie Fundacja nie bêdzie wstanie pomóc wszystkim z ca³ej Polski, ale kto pierwszy ten lepszy :) A mo¿e inni te¿ podadz± gdzie otrzymali pomoc ? Apelujê do jednostek, które maj± ju¿ zestawy R1. Pomó¿my innym te¿ je zdobyæ. Przecie¿ stra¿acy to jedna rodzina !!!

Pozdrawiam i ¿yczê udanych rozmów z Fundacj± :)

Krzysztof Datta
/Wiceprezes OSP Karsin/


Piszcie na adres :

Fundacja
na rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych
oraz na rzecz Dzieci z Domów Dziecka, Szkó³ ¯ycia i Rodzin Ubogich "Kasperek"
ul. 1 Maja 10/1
42 - 500 Bêdzin

kasperek@poczta.onet.pl
tel. ( 032 ) 761 60 40
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

Tedi
Posty: 25
Rejestracja: wt 25 lis 2003, 19:43
OSP (gm., woj.): Chłapowo (Władysławowo)
Lokalizacja: POMORSKIE
Kontakt:
Status: Offline

Do Krzyśka

Post autor: Tedi » czw 03 lis 2005, 19:31

A pamiętasz o mnie????????? OBIECAŁEŚ :D :D :D http://www.osp.chlapowo.pl/

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 17 lis 2005, 00:17

No tak jak my¶la³em :? Nikt siê nie odezwa³, bo przecie¿ trwa "wy¶cig szczurów" i nie warto mówiæ nikomu, ¿e kto¶ mo¿e nam pomóc. Trudno, my¶la³em, ¿e znajd± siê i tacy którzy podziel± siê swoim do¶wiadczeniem. Skoro tak, to te¿ nie bêdê podawa³ innych mo¿liwo¶ci pozyskania sprzêtu, a znam takich miejsc kilkadziesi±t.

Trzymam kciuki za OSP Pilchowice i OSP Ch³apowo. Mam nadziejê, ¿e pomog³em chocia¿ troszkê i ju¿ nied³ugo otrzymacie upragniony sprzêt.

Pozdrawiam

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

Sylwek
Posty: 684
Rejestracja: czw 14 kwie 2005, 08:26
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Sylwek » czw 17 lis 2005, 13:22

Cześć,
kdatta rozumiem Twoje zdenerwowania ale mam prośbę - nie zaprzestawaj swojej działalność. Między innymi moja jednostka (OSP Mętów, woj. lubelskie) skorzystała z Twoich porad i dzięki temu mamy podstawowy zestaw do rat. med. przekazany przez KRUS.

Wracając do tematu żeby może choć trochę pomóc poszperałem w internecie i trafiłem na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości RP z której można pobrać dokument z wykazem organizacji na które sądy mogą zasądzać nawiązki na rzecz organizacji społecznych.
Myślę że na pewno są tam adresy fundacji, które mają w statucie pomoc takim organizacjom jak jednostki OSP więc zachęcam do przeszukania.
Dokument jest zbyt duży aby go tu zacytować w całości (wykaż obejmuje 337 organizacji i ma 92 strony), poza tym nie wszystkie organizację są "interesujące" z naszego punktu widzenia więc będziecie musieli pobrać go sobie na własną rękę z tej strony: http://www.ms.gov.pl/nawiazki/nawiazki.shtml

Co do naszych doświadczeń to korzystamy głównie z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska http://www.nfosigw.gov.pl/site/ , PZU http://www.pzu.pl/ oraz staramy się kupować sprzęt z dotacjami ZOSP RP.
Poza tym mamy kilku lokalnych wypróbowanych sponsorów którzy regularnie nas wspierają.
Pozdrawiam, Sylwek

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 17 lis 2005, 16:58

Witam ponownie!

O tym wykazie to wiedzia³em ju¿ dawno. Niestety, to szukanie ig³y w stogu siana. Trzeba by dzwoniæ do wszystkich po kolei i pytaæ siê, czy wspieraj± dzia³ano¶æ stra¿y po¿arnej. :? Gdyby inne Jednostki z Polski napisa³y jakie organizacje dzia³aj± na ich terenach i wspieraj± równie¿ stra¿aków to by³oby szybciej i efektywniej. Ale niestety, nikt nie chce Wam (tym co nie maj± podstawowego sprzêtu) pomóc i podpowiedzieæ. I to mnie denerwuje w Polsce. Znam takie OSP co dosta³y np. defibrylatory i nic nie pisz±. Obecnie staram siê o niego i z chêci± podam ¼ród³o jak ju¿ go dostanê. Tylko dlaczego inni nie chc± podaæ ¼ród³a skoro ju¿ maj± defibrylator ??? Chyba nie bêd± starali siê w to sami miejsce o drugiego ? :D

Pozdrawiam

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

OSP Grabowiec
Posty: 32
Rejestracja: ndz 01 maja 2005, 12:49
Lokalizacja: grabowiec
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: OSP Grabowiec » sob 19 lis 2005, 13:42

Witam kolegów moja jednostka korzysta z dotacji jaką przekazuje nam PZU i oczywiscie z dotacji ZG ZOSP ale w byłym wojewodztwie zamojskim sa fundacje np. Bespieczny Powiat Hrubieszowski Tel 084-696-50-68 i druga taka sama Bespieczny Powiat Biłgorajski Tel 084-688-00-30 i napewno jednostki z tych powiatów które zgłoszą sie o pomoc do tych organizacji cos dostaną .Ja wiem z własnego doswiatczenia ze inni nie chcą pomóc czy podpowiedziec gdzie mozna zdobyc pieniądze czy jakis sprzet a wszczegulnosci w powiecie zamojskim jak zapytałem sie komedanta miejskiego w Zamosciu o zestaw R-1 z krusu to on o tym nic nie słyszał albo nie chciał pomuc ? ale ja postawiłem na swoim i wniosek krus rozpatrzył pozytywnie i czekam na zestaw ale to juz pewnie w przyszłym roku dostaniemy i teraz pomagam w załatwieniu zestawu sąsiedniej jednostce z naszej gminy ale znając zycie oni by nie pomogli ale co zrobic taka jest Polska metalnosc ze strażackim pozdrowieniem OSP GRABOWIEC pow Zamość

OSP BARCZEWO
Posty: 8
Rejestracja: czw 13 paź 2005, 20:34
Kontakt:
Status: Offline

OSP BARCZEWO

Post autor: OSP BARCZEWO » ndz 20 lis 2005, 15:35

WITAM!
DRUHU KRZYSZTOFIE. OSP BARCZEWO, jak na razie, nie ma wiekszego doświadczenia jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy oraz sprzętu. Jak do tej pory korzystaliśmy z dotacji ZOSPRP, Zarządu Głównego PSP oraz z dotacji PZU. Pozyskaliiśmy także kilku sponsorów, którzy pomagają nam w organizacji imprez plenerowych.

Dzieki Twojej pomocy i bezcennemu doświadczeniu napisaliśmy do tych funduszy i stowarzyszeń, których Wymieniłeś na stronie
www.ospkarsin.pl
Ponadto wyszukałem w internecie stowarzyszenia oraz fundacje, które mają w nazwie i zajmują się pomocą osobom poszkodowanym, rannym, pomocy dzieciom, zapobieganiem wypadkom, itd. i wysłałem do nich pisma z prośbą o pomoc w pozyskaniu sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkieo. Na razie jeszcze żadna z nich się z nami nie skontaktowała, ale dopiero minęły dwa tygodnie więc jeszcze mamy nadzieję.

Odpowiedział za to KRUS, który niestety w tym roku rozdał już wszystkie zestawy, ale jesteśmy już na "górnej półce" w podziale zestawów na przyszły rok. Więc na pewno go otrzymamy.

ZACHĘCAM WSZYSTKIE OSP DO ORGANIZOWANIA W SWOICH REMIZACH PUNKTÓW HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI.
Dzięki temu fundacje, stowarzyszeniu lub podmiotu od których będzicie się strać pozyskać sprzęt być może będą przychylniej spoglądać na wasze prośby, a przy okazji pomożecie wielu potrzebującum osobom, gdyż jest to "towar", którego ciągle brakuje.
więcej w aktualnościach w zakładce krwiodawstwo

STRAŻACKIE POZDROWIENIA

Zapraszam na stronę
www.osp.barczewo.pl

lukaszkwiat
Posty: 78
Rejestracja: pt 19 lis 2004, 20:29
Lokalizacja: OSP CHARZYKOWY
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: lukaszkwiat » pn 21 lis 2005, 11:12

Ja również dzięki informacjom na stronie OSP Karsin nasza jednostka złożyła już dwa wnioski o pozyskanie funduszy na sprzęt i czekamy na decyzje :) mam nadzieje ze pozytywne :) Niestety podobnie jak inne jednostki nie mamy tak wielkiego doświadczenia, to dopiero początek :). Odwiedzając waszą stronę internetową można sądzić, że jesteście tak dobrze zorganizowaną jednostką tylko pozazdrościć tego. Ostatnio przejeżdżałem przez Karsin no i miałem zamiar odwiedzić waszą jednostkę jednak chyba nikogo tam nie było :) (co się odwlecze to nie uciecze :) )
Jeśli tylko więcej dowiem się o jakiejkolwiek fundacji, która również działa i pomaga Straży Pożarnej chętnie podzielę się tą informacją
Pozdrawiam
Łukasz

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » śr 23 lis 2005, 17:16

Witam Druhowie!

Cieszê siê, ¿e pomog³em i s± szanse, aby pojawi³ siê nowy sprzêt w Waszych remizach. To do¶wiadcznie w pozyskiwaniiu pieniêdzy to efekt wielu godzin i czasu spêdzonego przed komputerem. Czasu, niestety osobistego. Nic nie przychodzi ³atwo i nie spada "z nieba". S± jednak w Polsce OSP, które potrafi± wiêcej zdzia³aæ, prowadz± dzia³ano¶æ gospodarcz± z niez³ym skutkiem. Tam to dopiero jest do¶wiadcznie.

Piszecie, ¿e na naszej stronie internetowej dowiadujecie siê o wielu ciekawych sprawach. Mamy wiele pomys³ów, aby sta³a siê ona jeszcze bardziej interesuj±ca. Ale to ju¿ niebawem. To, ¿e ca³y czas siê na niej co¶ dzieje niech bêdzie dowodem na to, ¿e tytu³ najciekawszej witryny OSP w Polsce by³ zas³u¿ony. Wielu pisa³o do nas, ¿e tak nie powinno byæ, bo pewnie spoczniemy na laurach po konkursie. Porównajcie strony, które startowa³y do konkursu i sami sobie odpowiedzcie nam to pytanie. Staramy siê j± aktualizowaæ i robiæ wszystko, aby by³a ciekawa i przez Was Druhowie przegl±dama. I tak jest z tego co widzê. Nie bêdê wymiania³ tych OSP co nam ¼le ¿yczyli, ale niech spojrz± na swoje www i zauwa¿± ¿e od Walnego Zebrania 2005 wiele ju¿ minê³o czasu i wartoby napisaæ co¶ nowego !!!

Szkoda, ¿e siê nie spotkali¶my £ukaszu - znamy siê tylko z poczty elektronicznej :) Zapraszam Ciê jednak do naszego biura OSP, gdyby¶ kolejny raz przeje¿dza³ przez Karsin. Zreszt± dla ka¿dego stra¿aka, który chcia³by nas poznaæ znajdzie siê kawa i ciasteczko !!! Wypoczywacie na Kaszubach to przyjed¼cie i nas odwiedziæ. Proszê o wcze¶niejszy telefon, abym móg³ czajnik z wod± wstawiæ ;) Je¶li macie jakie¶ pytania to piszcie lub dzwoñcie.

Pozdrawiam ca³± braæ stra¿ack±

Krzysztof Datta
/Wiceprezes OSP Karsin/


Kontakt:

dom. 48 (0 prefix 58 ) 687 33 03
kom. 48 606 230 876
e-mail k.datta@ospkarsin.pl

**************************
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Karsinie
ul. Stra¿acka 1
83 - 440 Karsin

www.ospkarsin.pl
biuro@ospkarsin.pl

**************************
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 29 gru 2005, 02:49

Cze¶æ!

Szkoda, ¿e nikt wiêcej nie doda³ nowych adresów. Otrzyma³em wiele e-maili w których ludzie siê dziwi±, ¿e podajê adresy swoich sponsorów. Pewnie i ¼le robiê, ale tak jak pisa³em wcze¶niej - nie bêdê chyba sprzêtu piêtrowo uk³ada³ na wozach :) Ale powa¿nie. Otrzyma³em pomoc od Pañ ¿e Stowarzyszenia Rada Polek dzia³aj±cego w Warszawie. Stowarzyszenie to prowadzi dzia³alno¶æ charytatywn±, kulturaln± i edukacyjn±, niesie pomoc chorym na choroby nowotworowe, opiekuje siê dzieæmi specjalnej troski, wspiera hospicja onkologiczne zaopatruj±c je w sprzêt medyczny, dofinansowuje obozy i kolonie dla dzieci z domów dziecka i rodzin najbiedniejszych, a tak¿e wspiera najubo¿szych.

Uda³o mi siê nak³oniæ Zarz±d Rady Polek do zakupu zestawu do walki z hipotermi± dzieci - uczestników wypadków drogowych. Dlatego te¿ i Wy spróbujcie :D Mo¿e znajd± siê i dla Was ¶rodki. Dok³adnie co wchodzi w sk³ad takiego zestawu opisa³em na stronie internetowej mojej OSP. Zachêcam do zagl±dania na ni±, gdy¿ stramy siê, aby by³a ona ciekawa i zawiera³a po¿yteczne wiadomo¶ci.


Pozdrawiam

Krzysztof Datta


Ps. Czy jaka¶ inna OSP co¶ pozyska³a, bo nie mogê a¿ uwierzyæ, ¿e z ca³ej Polski to tylko OSP Karsin sponsorzy wspieraj± ? :?
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

kamil
Posty: 39
Rejestracja: wt 28 wrz 2004, 13:24
Lokalizacja: OSP Czy¿ew
Status: Offline

Post autor: kamil » czw 29 gru 2005, 11:44

Nie kolego, moja jednostka te¿ znalaz³a sponsora. Jest nim "SOKO£ÓW" S.A. Oddzia³ Zak³ady Miesne Farm Food w Czy¿ewie. Z³o¿yli¶my pismo do dyrektora Zak³adów i otrzymali¶my kasê na dwa Aparaty Powietrzne.
Bardzo dziêkuje Dyrektorowi zak³adów i skadam podziekowania w imieniu wszystkich stra¿aków.
Panowie jak sie chce to wszystko mo¿na za³atwiæ.
Pozdrawiam i ¿ycze spokojnego roku 2006 roku.
królik

Topic author
kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 29 gru 2005, 13:02

Gratulujê Waszej OSP !!! :) Wyszukanie dzisiaj takiego sponsora graniczy z cudem :shock: ¯yczê zadowolenia z u¿ytkowania zakupionego sprzêtu. Pozdrawiam wszystkich poszukuj±cych sponsorów. Napiszcie jak siê Wam co¶ uda i podzielcie siê z nami. Chêtnie poczytam o Waszych sukcesach w pozyskiwaniu ¼róde³ dofinansowania naszych OSP.

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » pt 30 gru 2005, 10:28

jeszcze jeden adresik wam dodam
www.edura.pl
jest to fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
(jest organizacją pożytku publicznego)
ZARZĄD

PREZES
JANUSZ JĘDRZEJCZYK tel. kom. 606 112 000 edura1@edura.pl
WICEPREZES
TADEUSZ GŁOWACKI tel. kom. 606 112 100
CZŁONEK ZARZĄDU
STANISŁAW MAZUR tel. kom. 606 112 300
PEŁNOMOCNIK ds. WYSTAWY EDURA
JAN KIELIN tel. kom. 606 112 200 edura3@edura.pl

BIURO FUNDACJI
Adres Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
ul. Chłodna 3
00-891 Warszawa
Tel.
Fax
Fax +48 (22) 850 11 12
+48 (22) 433 50 09
+48 (22) 850 11 13
WWW
@ www.edura.pl
edura@edura.pl

zastanawiamy się nad współpracą z tą fundacją
POzdrawiam a wyścig szczurów faktycznie dotknął brać strażacką bo już nawet z niechęcią jeden drugiemu pomaga w pozyskaniu auta :(
tak wymażonego przez moją OSP (ale bierzemy się do pracy z nadzieją ze w 2007 będziemy mieli nowe GBA :idea: )

sawkowy
Posty: 6
Rejestracja: wt 13 sty 2004, 13:36
Status: Offline

Post autor: sawkowy » pt 10 lut 2006, 13:36

No i mamy nowy sprzêt! W zesz³ym tygodniu OSP Pilchowice otrzyma³a od Fundacji "Kasperek" now± deskê firmy Medline (Iron Duck). A wiêc warto by³o pisaæ i trochê zaczekaæ.
Dziêki serdeczne Krzysztof za podpowied¼ i pomoc w realizacji. To ju¿ drugi raz, kiedy nam pomagasz (we wrze¶niu 2005 roku otrzymali¶my od KRUS-u torbê medyczn±). Jeszcze chwila, a nasza torba nie bêdzie siê ró¿niæ od PSP R-1...

Nawi±zuj±c do tematu g³ównego: spróbujcie pisaæ do Fundacji "Droga i bezpieczeñstwo" z Poznania (www.drogaibezpieczenstwo.pl). Niedawno dostali¶my od nich cztery ko³nierze ortopedyczne, ale wiem, ¿e maj± te¿ PSP R-1. Mo¿e warto spróbowaæ...

Adriano
Posty: 38
Rejestracja: wt 28 wrz 2004, 14:54
Lokalizacja: D±browa Górnicza
Status: Offline

Post autor: Adriano » sob 11 lut 2006, 14:51

Jesli chodzi o jakie¶ ma³e wsparcie zawodów np. w tenisa sto³owego czy pi³ki no¿nej mo¿ecie sie zwróciæ do Wydzia³u Strategii i Rozwoju Miasta. Mo¿ecie tam liczyæ na jakie¶ nagrody, puchary, itp.
Oczywi¶cie nie s± to jakie¶ zawrotne sumy ale zawsze co¶.
Pozdro
"Zapytaæ mo¿esz - wiedzieæ nie musisz"
ODPOWIEDZ