Pomoc z pytaniami

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

Topic author
kasiaosp
Posty: 18
Rejestracja: śr 20 lut 2013, 13:20
Status: Offline

Pomoc z pytaniami

Post autor: kasiaosp » sob 26 paź 2013, 18:03

Proszę o pomoc z tymi pytaniami
jesli na jakieś odpowiadacie piszcie numer pytania z górki dziekuje wszystki :*
1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych.
1.1. Wymień akty prawne regulujące działalność OSP.
1.2. Wymień i scharakteryzuj podstawowe zadania statutowe OSP.
1.3. Omów podstawowe cele ochrony przeciwpożarowej.
1.4. Omów sposoby realizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju.
1.5. Omów funkcjonowanie KSRG.
1.6. Wymień prawa i obowiązki strażaka OSP.
2. Służba wewnętrzna Musztra.
2.1. Omów dystynkcje funkcyjnych OSP.
2.2. Wymień rodzaje umundurowania i omów ich przeznaczenie.
2.3. Na czym polega alarmowanie jednostki OSP, jak powinien zachować się strażak.
2.4. Omów zadania poszczególnych funkcyjnych OSP.
2.5. Przedstaw i omów komendy zgodnie z regulaminem musztry.
2.6. Przyjmij postawę zasadniczą i swobodną, wykonaj zwroty.
2.7. Omów sposoby oddawania honoru, zaprezentuj je.
2.8. Omów sposoby zachowania się w mundurze w miejscach publicznych.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
3.1. Wymień czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia.
3.2. Wymień i omów podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy.
3.3. Zdefiniuj naruszanie zasad i przepisów BHP.
3.4. Na kim ciąży odpowiedzialność za naruszanie zasad i przepisów BHP.
4. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
4.1. Wymień i omów sprzęt hydrauliczny.
4.2. Wymień i omów sprzęt burzący oraz tnący.
4.3. Wymień i scharakteryzuj podręczny sprzęt gaśniczy.
4.4. Omów budowę gaśnic.
4.5. Jakie informacje można uzyskać z oznakowania poszczególnych gaśnic.
5. Drabiny pożarnicze.
5.1. Wymień rodzaje drabin przenośnych i omów ich przeznaczenie.
5.2. Omów zasady bhp podczas sprawiania drabin pożarniczych.
5.3. Omów sprawianie drabiny: nasadkowej, D10, słupkowej.
5.4. Jak powinno wyglądać właściwe wejście i zejście po drabinie. Omów zabezpieczenie strażaka podczas podawania prądów gaśniczych z drabiny.
6. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany
6.1. Omów przeznaczenie armatury wodnej i pianowej.
6.2. Na czym polega bieżąca konserwacja armatury wodno-pianowej.
6.3. Omów podstawowe elementy budowy armatury wodno-pianowej na wybranych przykładach.
6.4. Omów zasady bezpiecznej pracy z armaturą wodno-pianowa.
7. Proces spalania.
7.1. Wymień warunki niezbędne do zaistnienia i przebiegu procesu spalania.
7.2. Wymień i omów grupy pożarów.
7.3. Omów parametry pożarowe wybranych materiałów palnych.
7.4. Wymień podstawowe sposoby przerwania procesu spalania. Omów sposób i realizacji.
7.5. Omów zagrożenia dla ratownika wynikające z procesu spalania.
7.6. Scharakteryzuj oddziaływanie promieniowania cieplnego na organizm ludzki.
8. Zadania strażaków w zastępie.
8.1. Wymień i omów funkcje członków zastępów.
8.2. Wymień czynności przypisane poszczególnym funkcyjnym.
8.3. Wskaż miejsca poszczególnych członków zastępu w pojeździe pożarniczym.
9. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
9.1. Wymień i omów elementy terenu pożaru/akcji gaśniczej.
9.2. Na czym polega podawanie prądów gaśniczych w natarciu, omów jego rodzaje.
9.3. Na czym polega podawanie prądów gaśniczych w obronie, omów jej rodzaje.
9.4. Na czym polegają działania połączone na terenie pożaru.
10. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.
10.1 . Dokonaj podziału i omów zasady budowy linii wężowych .
10.2 . Omów budowę li linii ssawnej.
10.3 . Na czym polega i jak się powinno wykonywać prawidłowo odwadnianie linii wężowej.
10.4 . Wymień i omów rodzaje stanowisk gaśniczych.
10.5 . Omów budowę linii wężowych po: klatce schodowej, drabinie, elewacji budynku.
10.6 . Jak prawidłowo powinna być zbudowana linia wężowe przez: torowisko, jezdnię, ciek wodny, przeszkodę pionową.
10.7 . Omów podstawowe zadania prądownica.
10.8 . Wymień zasady i zadania roty w zakresie operowania prądem gaśniczym.
10.9 . Jak powinno wyglądać bezpieczne i skuteczne stanowisko gaśnicze.
10.11. Dokonaj podziału stanowisk gaśniczych ze względu na warunki bezpieczeństwa i możliwości taktyczne.
10.12. Omów główne zadania w zakresie współdziałania stanowisk gaśniczych.
10.13. Przedstaw zasady wyboru miejsca na stanowisko gaśnicze na ziemi i wysokości.
10.14. Omów budowę linii do podawania pian gaśniczych.

11. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
11.1. Omów rodzaje prądów gaśniczych.
11.2. Omów rodzaje podstawowych środków gaśniczych oraz ich sposób działania.
11.3. Dobierz rodzaj środka gaśniczego do materiału palnego np. drewno, rozlane paliwo.
12. Ewakuacja ludzi, zwierząt, mienia.
12.1. Wymień czynniki stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
12.2. Określ kolejność ratowania ludzi.
12.3. Omów postępowanie z osobami ewakuowanymi.
12.4. Omów zasady zachowania się zwierząt i owadów w sytuacjach zagrożenia.
12.5. Omów ewakuację zwierząt.
12.6. Omów ewakuację mienia.
12.7. Omów miejsce składowania ewakuowanego mienia.
13. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
13.1. Wymień rodzaje miejscowych zagrożeń.
13.2. Omów zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
13.3. Omów sposoby ostrzegania ludności o zagrożeniach.
14. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.
14.1. Wymień rodzaje sprzętu do alarmowania i łączności bezprzewodowej.
14.2. Omów przyjęcie , przekazanie meldunku i zaalarmowanie jednostki.
14.3. Omów obsługę sprzętu łączności bezprzewodowej.
14.4. Omów zasady prowadzenia korespondencji przy pomocy radiotelefonów.
14.5. Na czym polega utrzymywanie łączności na miejscu akcji w ramach roty i zastępu.
14.6. Złóż meldunek z zadań wykonywanych w ramach roty i zastępu.

DanielOSP
Posty: 255
Rejestracja: śr 23 lis 2011, 20:03
OSP (gm., woj.): warmińsko-mazurskie
Status: Offline

Re: Pomoc z pytaniami

Post autor: DanielOSP » sob 26 paź 2013, 18:35

http://www.cnbop.pl/dzialy/ts/wydawnictwa/ratownicy_I w tej książce znajdziesz chyba wszystkie odpowiedzi.

jerzy988
Posty: 343
Rejestracja: ndz 06 sty 2013, 20:57
OSP (gm., woj.): OSP BRONISŁAWOWO gm.sadlinki woj. pomorskie
Status: Offline

Re: Pomoc z pytaniami

Post autor: jerzy988 » sob 26 paź 2013, 19:34

a co ty doktorat robisz ?
ODPOWIEDZ