Kszta³cenie m³odzie¿y

Dział poświęcony funkcjonowaniu MDP. Wszystko co dotyczy młodzieży w Strażach Pożarnych.

Topic author
tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: tesia » czw 07 paź 2004, 09:50

Od pewnego czasu na stronie internetowej Zarz±du G³ównego znajduje siê PROJEKT Programu Kszta³cenia M³odzie¿y :) (do pobrania) opracowany przez zespó³ w ramach Komisji M³odzie¿y ZG ZOSP RP.
Innowacj± projektu jest to, i¿ sk³ada siê on z 4 programów kszta³cenia: kandydatów, cz³onków, dowódców i instruktorów.
Programy kszta³cenia mo¿na wykorzystaæ do pracy z m³odzie¿± po¿arnicz± podczas obozów MDP oraz ca³orocznej pracy, z mo¿liwo¶ci± dostosowania ich do w³asnych potrzeb. Szklolenie oparte jest na OSP we wspó³pracy z PSP, jednak uprawnienia wydawaæ maj± OSP i odpowiednie oddzia³y Zwi±zku :!: .
Zanim jednak program zostanie przyjêty chcieli¶my go przekazaæ do Waszej konsultacj :wink: . Liczymy na uwagi i spostrze¿enia, jednocze¶nie prosimy o przes³anie ich na adres Zarz±du G³ównego ZOSP RP w Warszawie do dnia 30 grudnia br. z dopiskiem Komisja M³odzie¿y-Projekt Kszta³cenia lub umieszczenie ich na naszym FORUM.

SenseY
Posty: 67
Rejestracja: ndz 20 lip 2003, 16:39
Status: Offline

Post autor: SenseY » ndz 12 gru 2004, 13:38

Program jest fajny.
Dla kandydatow proponuje dolozyc nauke hymnu "Rycerze Floriana".
Dobrze by bylo naswietlic mlodziezy na czym polega ratownictwo chemiczne, ekologiczne, wysokosciowe, techniczne, drogowe, wodne.

Nie wiem natomiast kto ma by organizatorem szkolen. Ja bym to tak widzial
Kurs kandydatow i czlonkow musza przejsc wszyscy, a zatem niech ich szkoli naczelnik lub jego zastepca, wykladowcami moga byc takze czlonkowie OSP z kursem instruktora
Dowodcow niech szkoli: przedstawiciel zarzadu gminnego (przewodniczacy gminnej komisji ds. MDP), wykladowacami moga byc czlonkowie roznych OSP ktorzy sa instruktorami.
Instruktorow - zarzad powiatowy.

Dla instruktorow jest za duza ilosc godzin: ja rozumiem taka potrzebe (to nie moze byc byle kto), ale watpie aby instruktorzy mieli az tyle czasu by szkolic sie. Jezeli nie da sie tego skrocic, to zwolnijcie z tego kursu chociaz osoby z wyksztalceniem pozarniczym. Ja np jestem technikiem pozarnictwa i na takim kursie za duzo to bym sie nie dowiedzial, a chodzi bym musial. I niech ten kurs obowiazuje tylko osoba odpowiedzialna za dane szkolenie - np. naczelnik, jego zastepca, przedstawiciele oddzialow zwiazkowych.

Topic author
tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Post autor: tesia » czw 23 gru 2004, 13:08

Dziêki za opiniê. Bardzo dobrze zrozumia³e¶ sens tych szkoleñ.
Istotnie maj± one siê odbywaæ równie¿ w OSP,
dlatego ka¿dy organizator bêdzie móg³ sobie dostosowywaæ program do w³asnych potrzeb i mo¿liwo¶ci.
Program dla instruktorów jest czym¶ zupe³nie nowym, wiêc ceniê sobie ka¿d± podpowied¼.
Wszystkie wnioski zostan± rozwa¿one przez zespó³.

KwasM
Posty: 3
Rejestracja: śr 19 lut 2014, 05:33
Status: Offline

Re: Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: KwasM » śr 19 lut 2014, 09:26

Te polskie znaki wszystko psuja...

tinat1
Posty: 3
Rejestracja: wt 18 lut 2014, 15:43
Status: Offline

Re: Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: tinat1 » śr 19 lut 2014, 10:12

Dokładnie.

jessi11
Posty: 3
Rejestracja: pt 14 mar 2014, 09:52
Status: Offline

Re: Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: jessi11 » pt 14 mar 2014, 10:43

zgadzam się.

Rastamagic
Posty: 1
Rejestracja: ndz 15 lut 2015, 18:28
Status: Offline

Re: Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: Rastamagic » ndz 15 lut 2015, 18:32

Moim zdaniem powinni wprowadzić dużo więcej szkół średnich.

dospima
Posty: 5
Rejestracja: wt 17 lut 2015, 13:07
OSP (gm., woj.): 741258963258741
Status: Offline

Re: Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: dospima » wt 17 lut 2015, 13:11

Ja sądzę że powinni zmniejszyć ilość szkół, a zainwestować w kadrę pracowniczą.

EmilStepien
Posty: 10
Rejestracja: sob 21 mar 2015, 21:32
Status: Offline

Re: Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: EmilStepien » sob 21 mar 2015, 21:47

Nie muszą zmniejszać, ale powinni w nie inwestować.
Tanie i wytrzymałe ogrodzenia Zachodniopomorskie, odpowiednio położone lokale do wynajęcia Bielsko Biała
Awatar użytkownika

andzia-poz
Posty: 2
Rejestracja: ndz 22 lut 2015, 14:49
Status: Offline

Re: Kszta³cenie m³odzie¿y

Post autor: andzia-poz » wt 30 cze 2015, 20:57

Czy do OSP również są przyjmowane kobiety? Zastanawiam się właśnie, czy się czasem nie zgłosić :)
Ank-ka
ODPOWIEDZ