OTWP- kategorie wiekowe

Dział poświęcony funkcjonowaniu MDP. Wszystko co dotyczy młodzieży w Strażach Pożarnych.

Topic author
staba
Posty: 2
Rejestracja: wt 01 mar 2005, 11:26
Status: Offline

OTWP- kategorie wiekowe

Post autor: staba » wt 01 mar 2005, 11:51

Witam. W regulaminie OTWP w punkcie mówiącym o kategorii wiekowych uczestników jest napisane- III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (17-19lat) Mam pytanie :?: czy ktoś pomysłał o uczniach technikum, którzy uczą się jednak rok dłużej i kończą szkołę w wieku 20 lat :?: W ostaniej klasie są oni pozbawieni możliwośći brania udziału w turnieju, mimo ze są w szkole średniej. A jak wszyscy wiemy dobre miejsce może być ułatwieniem dostania się do szkoły aspirantów. Czy ZG może o tym pomyśleć tworząc nowy regulamin?

tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Re: OTWP- kategorie wiekowe

Post autor: tesia » śr 02 mar 2005, 09:05

Czy druh ma obowi±zuj±cy Regulamin OTWP z 16 grudnia 2004 r. :?:

Wiek nie jast tam okre¶lony je¶li chodzi o liczbê lat.
Je¶li kto¶ jest uczniem np. Technikum czyli szko³y ponadgimnazjalnej i ma 20 lub 21 lat to zgodnie z obowiazuj±cym regulaminem mo¿e startowaæ. Chyba ¿e który¶ z organizatorów eliminacji na poszczególnych szczeblach wprowadzi zmiany/modyfikacje na w³asn± odpowiedzialno¶æ do czego ma prawo zgodnie z Regulaminem.
Tekst Regulaminu OTWP jest umieszczony w STRA¯AKU nr 2 s. 14 - luty 2005 r. :wink:

Topic author
staba
Posty: 2
Rejestracja: wt 01 mar 2005, 11:26
Status: Offline

Re: OTWP- kategorie wiekowe

Post autor: staba » sob 05 mar 2005, 14:53

przeczytałem obecny regulamin. To prawda że organizator może wprowadzać zmiany na swoją odpowiedzialnośc, ale jak to może być że kłócą się one z regulaminem zatwierdzonym przez Prezudium ZG ZOSP, to jest niedorzeczne!!!!! Nie napisałem ale ten problem mnie dotyczy. Dzwoniłem do ZW w Gdańsku i tam mi powiedziano że w strazaku nie ma podanych przedziału wiekowego, ale u nich w reg. jest do 19 lat.
bedzie troche absurdem jezeli ZP mnie dopuśći a nie będę mógł startować na szczeblu wojewódzkim, dodam tylko że od wielu lat jeżdzę na finały centralne ( z róznymi wynikami). Proszę odp. jak najszybszą bo w poniedziałek jest konkurs na szczeblu gminnym. dzieki

tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Re: OTWP- kategorie wiekowe

Post autor: tesia » pn 07 mar 2005, 10:47

Przykro mi, ale niestety organizator ma prawo wnie¶æ poprawki do regulaminu. :(
Mo¿e np. ograniczyæ liczbê startujacych laureatów na danym szczeblu.
Wiem ¿e Zarz±d Oddzia³u Wojewódzkiego w Gdañsku ju¿ kilka lat temu wprowadzi³ zmiany w regulaminie OTWP i na Twoj± niekorzy¶æ do tej pory chyba nikt nie protestowa³.
Mo¿esz spróbowaæ przekonaæ do swoich racji cz³onków zarz±du by zg³osili poprawkê do regulaminu albo spróbuj z nimi negocjowaæ.
¯yczê powodzenia :!:
Co do zmian to w Zwi±zku nie funkcjonuje autokratyczny system w³adzy.
Ale nie poddawaj siê.
¯yczê powodzenia na eliminacjach.

Straszak
Posty: 110
Rejestracja: wt 23 mar 2004, 16:50
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Status: Offline

Post autor: Straszak » pn 07 mar 2005, 14:21

Witam.

Druhno Tesiu.

Powiedzmy sobie szczerze, obecny regulamin OTWP i jego poprzednie wersje, to wielki bubel, pisał go ktoś kto nie ma chyba żadnego pojęcia o temacie.

W punkcie II, napisano.

Organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP, przy współpracy:

Kolejno są wymienione instytucje współpracujące, miedzy innymi współpracą zajmują się Zarządy Oddziałów Związku ZOSP RP.

W punkcie V regulaminu Komitet organizacyjny, jest napisane, że:

Na każdym szczeblu OTWP kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji i organizacji współpracujących.

Jeszcze raz powrócę do punktu II regulaminu Organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP

W punkcie VI, napisano:

orzeczenia jury są ostateczne, niby dlaczego?

Proszę spojrzeć na regulaminy innych konkursów, teleturnieje (np, Wielka Gra w TVP) itp..., Każdy ma prawo się odwołać, jeżeli jest przekonany o swojej poprawnej odpowiedzi.
A w Naszym konkursie zostało dalej po komunistycznemu, TO MY MAMY RACJĘ A TY SIEDŹ CICHO!!!

Kilkakrotnie przekonałem sie osobiście, że prawidłowa odpowiedź była inna niż uznawana za prawidłowa , podczas eliminacji gminnych OTWP i co?

Wręcz bezczelnie Komendant Gminny powiedział mi, że dostają takie odpowiedzi i są one prawidłowe.

Ludzie komu my robimy wodę z mózgu, dzieciom, znają prawidłową odpowiedź , ale poprawna jest ta, którą "Organizator he, he" uznaje za słuszną .

Dlaczego takie dziecko, młodzieniec nie może się odwołać, bo co? urazi ambicje organizatora, jeżeli organizator jest niedouczony, to niech ma tyle odwagi cywilnej aby się przyznać do błędu i za tan błąd przeprosić, a nie być Panem i Władcą.

Związek jest jeden, jeden jest organizator (patrz punkt II regulaminu OTWP), wiec jakie modyfikacje regulaminu, dlaczego wymagacie stosowanie jednego regulaminu umundurowania, zawodów, noszenia odznak, itp..., dlaczego, BO JEST TO JEDEN ZWIAZEK, niech to do was dotrze.

Inna sprawa, nadal nie odpowiadacie na zadane WAM pytania.
Napisałem do druhny pm,, druhna odpowiadała dziś na forum, ale na mojego pm nie, OK może za trudne pytanie?

Napisałem tez mila (prostego) odnośnie raportu OSP na raport@zosprp.pl i tez nie otrzymałem odpowiedzi, po co Wy tam jesteście, po co bierzecie kasę, którą można by przeznaczyć na inne potrzebne cele.

Sorry, troche mnie poniosło, ale sądze , że każdy powinien swą prace wykonywać jak najlepiej. Jeszcze raz sorry, ten mój post jest do całego Zarządu Głównego, nie tylko do druhny, choć tak wygląda, ale tak nie jest, po prostu wykorzystałem możliwość odpowiedzi na post.

PS.
Nadal oczekuje od druhny odpowiedzi na mojego pm

Pozdrawiam Brać strażacką.

tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Post autor: tesia » pn 07 mar 2005, 16:27

Spokojnie druhu :arrow:

1. zaraz odbiorê :!: wiadomo¶æ i odpowiem
2. nie jestem pracownikiem Zarz±du G³ównego i wszystko co robiê, robiê S P O £ E C Z N I E - czyli nie zarabiam pieni±¿ków wrêcz przeciwnie jestem praktykiem dzia³aj±cym w terenie :lol:
3. ciekawi mnie ile ju¿ eliminacji do OTWP zorganizowa³e¶ - ja mam ju¿ kilka na koncie
4. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej jest 1 :!:
organizatorem jego jest ZARZ¡D G£ÓWNY ZOSP RP w Warszawie :!: ,
a na poszczególnych szczeblach odbywaj± siê eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, dlatego wspó³organizatorem s± Oddzia³y Zwi±zku
5. jest praktykowane ¿e Komitet Organizacyjny nie zawsze pokrywa siê z Jury dlatego w sk³ad Komitetu mog± wej¶æ przedstawiciele: organizatora np. cz³onkowie Zarz±du Oddzia³u Gminnego, instytucji np. WOM-u tzn. Wojewódzkiego O¶rodka Metodycznego lub organizacji wspó³pracuj±cych np. Ko³a Gospodyñ Wiejskich :wink:
6. je¶li nie zgadzacie siê z tym, ¿e orzeczenia Jury s± ostateczne to zgodnie z regulaminem macie prawo do wprowadzenia na w³asn± odpowiedzialno¶æ zmian :wink: lub wnioskowania o takie zmiany je¶li nie jeste¶cie w³adni sami ich dokonaæ
7. wspó³czujê je¶li uk³adaniem pytañ zajmuj± siê osoby niekompetentne zgadzam siê z Tob±, ¿e nie ma nic gorszego jak ok³amaæ dzieciaka :!: :evil:
Za rok wybory je¶li Twój Komendant Gminy nie ma podstawowej wiedzy po¿arniczej to wy¶lij go np. na szkolenie szeregowych lub zrób z nim porz±dek albo niech uk³adaniem pytañ zajmuje siê kto inny, nikt z nas nie jest NIEZAST¡PIONY
8. Zwiazek jest jeden, Z±rz±d G³ówny te¿ ale organizatorów eliminacji jest wiele
9. powta¿am - nie jestem pracownikiem Biura nie zajmujê siê RAPORTAMI i nie biorê kasy - jak piszesz, ale mogê byæ ch³opcem do bicia w terenie mo¿esz sobie ul¿yæ :oops:
10. teraz nie rób gwa³townych ruchów ja tylko odbiorê Twojego meila i odpowiem

Dziêki za uwagi :wink:
¯yczê wytrwa³o¶ci we wspania³ej bezinteresownej stra¿ackiej s³u¿bie :wink:

Straszak
Posty: 110
Rejestracja: wt 23 mar 2004, 16:50
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Status: Offline

Post autor: Straszak » pn 07 mar 2005, 22:55

Witam.

Chciałbym Cię druhno przeprosić.

Jak mówi przysłowie " człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi", dostało się Tobie, choć jak w poprzednim poście napisałem:
sorry, ten mój post jest do całego Zarządu Głównego, nie tylko do druhny, choć tak wygląda, ale tak nie jest, po prostu wykorzystałem możliwość odpowiedzi na post.
źle zinterpretowałem Twoja wypowiedź na forum Aktualności - ZG ZOSP RP, gdzie odpowiadałaś na post SenseY-a, zrozumiałem, że jesteś członkiem ZG.

Wcale nie jesteś chłopcem (dziewczyna do bicia), nikt nim nie powinien być, jednak czasami nerwy ponoszą i człowiek chce się wyładować, a potem żałuje, ja tez żałuje , że odebrałaś to jako atak na swoją osobę.

Ad3. zorganizowałem na pewno mniej eliminacji, niż Ty, dopiero dwie.

Ad4. potwierdzasz, że organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie, a inni są współorganizatorami miedzy innymi Oddziały Związku, więc dlaczego współorganizatorzy mogą przeprowadzać modyfikacje regulaminu. Organizator to organizator, współorganizator ma za zadanie jemu tylko pomóc!!! (to tak jak właściciel firmy ma ustalona wizję prowadzenia firmy, ale podlegli jemu kierownicy "na własna odpowiedzialność mogą ją modyfikować")

Ad5. Z tym się zgadzam

Ad6. A do kogo mam wnioskować, i po co, prawo weta należy się każdemu obligatoryjnie, jeżeli nie przemawiają do Ciebie fakty z poprzedniej wypowiedzi na temat odwołań, to spójrz na prawo karne, gdyby tego nie było, to od razu w do wiezienia, a istnieją formy odwoławcze.

Ad 8. Przeczysz sobie zgodnie z punktem 4 Twojej wypowiedzi, powinno być współorganizatorów, a Oni, jeszcze raz powtórzę nie mogą zmieniać regulaminu organizatora.

Ad.9. Przepraszam za ta kasę, ale jak na wstępie napisałem, Twoja obecność na forum zinterpretowałem, jako członkostwo w we Władzach ZG ZOSP RP.

Tobie tez życzę wytrwałości w strażackiej służbie, bowiem trafiają się tacy jak ja.
W latach poprzednich tez jeździłem na zebrania w terenie (byłem prezesem Zarządu Gminnego, jednak ze względu na nawał pracy zawodowej musiałem sobie „odpuścić”) , ale tylko gminy, i wiem, że czasami człowiek z takich zebrań wraca zdołowały.

Zapraszam do dyskusji odnośnie regulaminu OTWP wszystkich użytkowników forum, może to tylko ja się czepiam????

tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Post autor: tesia » wt 08 mar 2005, 11:37

Ja te¿ chêtnie poczytam jak przebieg³y eliminacje na szczeblu gminnym. Interesuje mnie szczególnie to w jaki sposób zorganizowali¶cie i urozmaicili¶cie przebieg tych eliminacji oraz jak wypad³a najm³odsza grupa wiekowa - uczniowie szkó³ podstawowych. :)

Tedi
Posty: 25
Rejestracja: wt 25 lis 2003, 19:43
OSP (gm., woj.): Chłapowo (Władysławowo)
Lokalizacja: POMORSKIE
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Tedi » pt 11 mar 2005, 21:11

NO, NO, Kilka dni mie nie było i co się dzieje??? Druh STRASZAK powinien pisać na forum po kilku dniach od przeczytania posu by mógł ochonąć. Jemu też polecam dokształcanie aby się dowiedział, że w Naszym Związku OSP RP każdy miernie zorientowany działacz odróżnia władze statutowe(społeczne w 100%) i pracowników etatowych Związku( za złotówki) i wie kto ma jakie obowiązki. Tak się składa, że należę do obu tych grup i czuję się oburzony tonem wypowiedzi (ataku)Straszaka. To jest tak jak z naszą polityką najlepiej jest w opozycji. Zapraszamy do pracy w Związkui jak Straszak na znaczku za wysługę lat będzie miał XX to znów możemy podyskutować. Społecznie- zapytaj ile weekendów działacze OSP i Związku spędzają w domu (może kilka w okresie zimowym) POZDRAWIAM WSZYSTKICH PRAWDZIWYCH DZIAŁACZY
ja też powinienem odpowiadać następnego dnia.
TEDI :evil:

Feuerwehrmann
Posty: 5
Rejestracja: wt 17 kwie 2007, 18:05
Status: Offline

materiały

Post autor: Feuerwehrmann » wt 17 kwie 2007, 22:11

na następny rok będę już w liceum...więc gdzie mam szukać materiałó na OTWP?????do tej grupy???
by feuerwehrmann
ODPOWIEDZ