Władza absolutna naczelnika

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Topic author
Pawel 1970
Posty: 1
Rejestracja: sob 04 lis 2006, 19:42
Status: Offline

Władza absolutna naczelnika

Post autor: Pawel 1970 » wt 07 lis 2006, 14:39

Proszę o pomoc a zarazem o poradę, naczelnik mojej jednostki czuje się właścicielem straży i po kłutni z nim stwierdził że niemam się co pokazywać w remizie. Po czasie stwierdził że jestem skreślony z listy członków, wiem że nigdy zarzad się nie zebrał w mojej sprawie i nigdy nie dostałem żadnego pisma a na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przeczytał protokół w którym było że zostałem skreślony. Po rozmowie z nim dowiedziałem się że on jest jedno osobowym zarzadem i nik niema nic tu do powiedzenia. Wiec złożyłem pismo do komisji rewizyjnej i prezesa ale po 14 dmiach nie dostałem żadnej odpowiedzi bo prezes jest fikcyjny a przewodniczącym komisji jest jego brat podejżewam że dokumęty zostały napisane przez naczelnika a zarazem zfałszowane. W zarządzie gminnym też ma kolesi proszę co mam robić w tej sprawie.
Awatar użytkownika

sekretaż
Posty: 63
Rejestracja: wt 29 lis 2005, 16:06
OSP (gm., woj.): zachodniopomorskie
Status: Offline

Post autor: sekretaż » śr 08 lis 2006, 07:28

Obowiązki Naczelnika:
1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2. Do obowiązków naczelnika należy:
1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,
2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
6) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.
To jest dość ważne:
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.
Więć brat naczelnika niemoże być członkiem komisji rewizyjnej.

ognik
Posty: 29
Rejestracja: śr 06 sie 2003, 22:41
Lokalizacja: Pu³tusk
Status: Offline

Ciekawy Naczelnik

Post autor: ognik » śr 08 lis 2006, 09:18

Z niedowierzaniem czyta siê takie posty. Ale Nasza Stra¿acka rzeczywisto¶æ wygl±da i tak jak w tym przypadku. Jeden podstawowy problem to taki, ¿e druhowie zapisuj± siê do organizacji i tak naprawdê nie wiedz± do czego siê zapisali. Ich ¶wiadomo¶æ w tym wzglêdzie zaczyna siê i koñczy na "pr±downicy i woda naprzód". Tymczasem kto w jednostce OSP z zarz±du, czy komisji rewizyjnej przeczyta³ i przeanalizowa³ zapisy w statucie OSP czy Zwi±zku ??? (inne akty prawne dot.OSP). Tu jest problem. Na ka¿dej gminie powinien byæ stra¿nik statutu (komendant gminny, sekretarz) lub inna osoba z zarz±du gminnego najlepiej. Inaczej osoby funkcyjne tworz± prawo swoje tak jak w tym przypadku. Nie wiem czy wskazane jest na szczeblu np.powiatu powo³aæ osobê funkcyjn± (arbitra), który roztrzygnie problem. Aczkolwiek organ statutowy w postaci komisji rewizyjnej ma tu pole do dzia³ania. Pod warunkiem , ¿e jego cz³onkowie znaj± statut OSP i Zwi±zku.
Pozdrawiam Druha i odsy³am do Zwi±zkowej litery prawa.
Nie martw siê z tego co piszesz ca³y czas jeste¶ DRUHEM.

krzysztof siwek
Posty: 120
Rejestracja: pn 11 paź 2004, 18:38
Status: Offline

Post autor: krzysztof siwek » czw 09 lis 2006, 12:50

No tak, tylko co z tym teraz począć. Po pierwsze zacytowane zapisy dotyczące konfliktu interesów członków zarządu i komisji rewizyjnej dotyczą organizacji pożytku publicznego. Stare statutu ich nie zawierają. Po drugie osoba wykluczona z organizacji powinna dostać możliwość odwołania się do walnego zebrania. Taki zapis najczęściej jest w statucie. Jeżeli nie było możliwości odwołania proponowałbym zwrócić się pisemnie do prezesa zarządu o ponowne i prawidłowe rozpatrzenie twojej sprawy. List wysłałbym listem poleconym dostarczając kopię przewodniczącemu komisji rewizyjnej.
Kolejna sprawa jest taka, że zarząd wykluczając cię z organizacji musi powiedzieć jaka okoliczność wymieniona w statucie jest tego powodem. Zakładam, że to nic nie da. Następnym krokiem mogłoby być zawiadomienie prezesa zarządu gminnego ZOSP. Związek nie ma bezpośredniego nadzoru nad OSP ale koordynuje ich działalność i mógłby się sytuacją zainteresować oraz coś pomóc. Potem zostaje już tylko skarga do organu nadzoru nad stowarzyszeniem czyli do starosty powiatowego. Starosta, jeżeli uzna że zostały naruszone postanowienia statutu dotyczące utraty członkostwa, ma kilka możliwości: może wystąpić o usunięcie niezgodności ze statutem, może udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia i może wystąpić do sądu o udzielenie upomnienia lub o uchylenie niezgodnej ze statutem uchwały.
To ciężka droga ale może innej nie będzie. Ja zacząłbym od próby przestraszenia zarządu tymi wszystkimi konsekwencjami i do zmuszenia go do wydania porządnej uchwały w sprawie twojego wykluczenia. Potem zobaczyłbym co dalej. Pozdrawiam i życzę powodzenia Krzysiek

terrorysta83
Posty: 8
Rejestracja: sob 11 lis 2006, 11:27
Status: Offline

KR a naczelnik

Post autor: terrorysta83 » pn 08 sty 2007, 14:15

Jestem sekretarzem Komisji Rewizyjnej i ostatnio podczas kontroli wyszło na jaw, że naczelnik od ponad roku nie wypełnia Rejestru wyjazdów i wykazu czynnych strażaków. Po zwróceniu mu uwagi, odpowiedział, że jak chcemy to możemy to sobie sami uzupełnić :evil: co możemy zrobić w tej sprawie. Chciałbym zaznaczyć, że nasz naczelnik ma bardzo dużo strażaków po swojej stronie i jeśli za bardzo mu podpadniemy to nie będzie nas w następniej kadencji, tylko jego ludzie. Jak można temu zapobiec?
OSP Kuźnica Marianowa

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » śr 10 sty 2007, 11:54

Pawel 1970 to widze ze masz podobny problem jak ja u mnie z naczelnikiem żyje jak pies z kotem i to dosłownie zresztą nie tylko ja ale i większość strażaków on też chyba uważa remize za swoją własność:
- powiesił nad wejściem strażnicy szyld swojej
szkoły nauki jazdy - któryszybko zdjąłem
- trzyma ziemniaki w wozowni
- ale szczytem wszystkiego było to jak podczas inwentaryzacji prowadzonej przez pracowników urzędu gminy zasłonił szafę i nie pozwolił jej otwożyć a tam były (wiem to na 100%) 2 brakujące czapki od koszarówek
- w szafie trzymał przez 3 miesiące puchar z zawodów powiatowych
- szafy zamknął bez niczyjej zgody na kłudki i gospdarzowi nie raczył dać kluczyka
- i jeszcze więcej rzeczy ównież związanych bezpośregnio z akcjami przez co musieliśmy używać starego i niesprawnego sprzętu podczas gdy nowy był w zamkniętym przez niego magazynku ale wszystkiego nie chce opisywać bo będe sie denerwował
na szczęście w tym roku kończy 60 lat i zgodnie z przepisami nie może już być naczelnikiem (jest to opisane w grudniowym numerze strażaka w poradach prawnych)
Pozdrawiam

44g37R7@neostrada.pl
Posty: 60
Rejestracja: pn 09 paź 2006, 21:19
Status: Offline

Post autor: 44g37R7@neostrada.pl » śr 10 sty 2007, 20:05

Koledzy uważam, że sprawy są do wyjaśnienia ale trzeba rozmawiać z
sobą na argumenty. Proponuję ( młody prezes ) zapoznał się z statutem
swojej jednostki i aby zrobił to naczelnik ( nawet bardzo wiekiem i
stażem w OSP - stary ). Przypuszczam, że ze statutu wynikać będzie
podział ról w zarządzie OSP.
Jak mi wiadomo to prezes OSP reprezentuje jednostkę na zewnątrz a
( murzynem ) do roboty w OSP jest naczelnik.
Nie należy wtrącać się do obowiązków naczelnika, chyba że ten nic nie
robi i wszystko olewa. Trzeba podać sobie ręce i szczerze z sobą
porozmawiać. W OSP obowiązują zasady prawie jak w wojsku ale trzeba
pamiętać, że jest się cywilem umundurowanym w mundur strażacki,
który należy szanować i w swoim postępowaniu nie narażać siebie i
swojej jednostki na negatywną opinię w swoim środowisku.
Młody Prezesie, ty reprezentujesz swoją jednostkę na zewnątrz, ty jesteś
pośrednikiem pomiedzy OSP a Gminą i innymi instytucjami.
Zwołaj Zarząd OSP i ten problem przedyskutujcie. Jeżeli twoje sygnaly
na stwierdzone nieprawidlowosci w pracy naczelnika nie bedą
uwzględnione przez zarząd to należy się zastanowić nad dalszym
pełnieniem obowiązków prezesa OSP. Dlaczego masz brać na siebie
odpowiedzialność, jeżeli się coś okaże się niewypałem.

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » pt 12 sty 2007, 16:37

44g37R7@neostrada.pl pisze:W OSP obowiązują zasady prawie jak w wojsku ale trzeba
pamiętać, że jest się cywilem umundurowanym w mundur strażacki,
który należy szanować i w swoim postępowaniu nie narażać siebie i
swojej jednostki na negatywną opinię w swoim środowisku.
Młody Prezesie, ty reprezentujesz swoją jednostkę na zewnątrz, ty jesteś
pośrednikiem pomiedzy OSP a Gminą i innymi instytucjami.
Zwołaj Zarząd OSP i ten problem przedyskutujcie. Jeżeli twoje sygnaly
na stwierdzone nieprawidlowosci w pracy naczelnika nie bedą
uwzględnione przez zarząd to należy się zastanowić nad dalszym
pełnieniem obowiązków prezesa OSP. Dlaczego masz brać na siebie
odpowiedzialność, jeżeli się coś okaże się niewypałem.
masz racje tylko mależy tu zaznaczyć czego nie zrobiłem wcześniej że poprzedni prezes OSP zrezygnował z funkcji ponieważ naczelnik wszelkie jego inicjatywy delikatnie mówiąc deptał, mieszkańcy kiedy by nie rozmawiać o straży pytają kiedy w końcu go zdejmiemy z naczelnika gmina współpracuje z nim bo musi (jest też konserwatorem) i KP PSP jest już oburzona jego postępowaniem do tego stopnia że gdy wczoraj Starosta i Kom. Pow. kazali poinformować jednostki KSRG o czujności i gotowości ze względu na warunki atmosferyczne to nie dzwonili do niego tylko do mnie a wydaje mi się że to do naczelnika powinni dzwonić w końcu on (zgodnie ze statutem) kieruje JOT-em (nie mam nic przeciw temu telefonowi - oczywiście powiadomiłem wszystkich) zresztą zastępca kom. pow. PSP zapytał sie wprost kiedy w końcu zmienimy naczelnika bo z nim ciężko jest się porozumieć.

a tak swoją drogą statut znam :)

Straż to nie wojsko to fakt ale jak byś sie zachował gdy podczas ćwiczeń naczelnik w twojej obecności wyzywa członka MDP od głąba i nieudacznika po czym (2 dni) cała MDP rezygnuje ze startu w zawodach powiatowych bo naczelnik ich wyzywa i nagaduje na prezesa, gospodarza i innych członków zarządu

bardzo trudno jest opisać to co u nas się dzieje w OSP a dzieje się dużo złego i dlatego na najbliższym walnym zebraniu strażacy podejmą decyzje w głosowaniu tajnym nad tym kto ma być prezesem, naczelnikiem itd.....

44g37R7@neostrada.pl
Posty: 60
Rejestracja: pn 09 paź 2006, 21:19
Status: Offline

Post autor: 44g37R7@neostrada.pl » pt 12 sty 2007, 19:31

Żeby odwołać naczelnika OSP nie trzeba czekać na walne zebranie.
Wystarczy zwołać Zarząd OSP przedstawić sprawę jakie są nieprawidło -
wości i wnioskować o odwołanie naczelnika. Jeżeli pozostali członkowie
uznają, że naczelnik zle wywiązuje się ze swoich obowiązków to w
głosowaniu można go odwołać. Naczelnik po odwołaniu może zostać np.
członkiem zarządu. Jeżeli jest konserwatorem w OSP to nie powinien
niczego ukrywać przed prezesem. Napewno za to że jest konserwatorem
otrzymuje jakieś wynagrodzenie. Trzeba sprawdzić czy dobrze wywiązuje
się z nałożonych obowiązków. Jeżeli coś ukrywa, nie chce pokazać i
udostępnić informacji to świadczy że jest coś zle. Wystąpić pisemnie do
Urzędu o nie wypłacenie wynagrodzenia lub premii, to powinno przynieść
szybki skutek. Musisz to zrobić taktownie ale stanowczo.

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » ndz 28 sty 2007, 12:29

dziekuje za te informacje w sumie to już nie ma sensu podejmowac takie kroki ponieważ walne mamy 10 lutego (chcemy jednak przełożyć na 11 ponieważ data którą ustalił zarząd gminny nam nie odpowiada) ale z pewnością się to przyda innym

Pozdrawiam

Ps. na walnym będzie ciekawie
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Post autor: kwas » ndz 28 sty 2007, 14:15

A dlaczegpo to zarząd gminny ma wam ustalać termin zebrania. To wy ustalacie sobie termin kiedy wam pasuje a ich tylko informujecie.

krzysztof siwek
Posty: 120
Rejestracja: pn 11 paź 2004, 18:38
Status: Offline

Post autor: krzysztof siwek » ndz 28 sty 2007, 15:00

Harmonogram zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych w OSP ustala Zarząd Gminny bo takie jest jego uprawnienie. Jeżeli OSP chce zmienić wyznaczony termin, Zarząd Gminny powinien podjąć nową uchwałę o terminach. Znam 3 wersje statutów OSP i w żadnej z nich nie ma możliwości odwołania naczelnika przez zarząd. Chyba jednak trzeba czekać na walne zebranie.
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Post autor: kwas » ndz 28 sty 2007, 21:24

W sumie masz rację. Wiec trzeba czekać na zebranie. Chociaż u mnie to zarząd jednostki ustala datę zebrania rocznego, gdyż w sumie to wiekszości ludziom w jednostce ma pasować termin zebrania a nie zarządowi gminnemu.

krzysztof siwek
Posty: 120
Rejestracja: pn 11 paź 2004, 18:38
Status: Offline

Post autor: krzysztof siwek » pn 29 sty 2007, 07:11

Z tym też nie powinno być kłopotu, każda OSP ma w zarządzie gminnym swojego przedstawiciela a on powinien dopilnować aby zebranie odbyło się w dogodnym terminie dla jego jednostki.
Pozdrawiam Krzysiek

młody prezes
Posty: 31
Rejestracja: śr 21 gru 2005, 15:07
Lokalizacja: OSP Janiszewice
Status: Offline

Post autor: młody prezes » sob 03 lut 2007, 10:24

Krzysiek ma racje.
Tak zrobiliśmy przesuneliśmy zebranie i nie ma problemu PSP, Urząd Gminy i Zarząd Gminny zostali powiadomieni.
Co do naczelnika to chcemy zrobić głosowanie tajne ale w jakiej formie będzie lepiej zrobić listę osób typowanych przez strażaków do zarządu i wtedy niec będzie głosowanie czy krótko czy chcą aby zmieniono naczelnika? Myślę ze to drugie lepsze ponieważ wynik na tak (że chcą zmienić no to głosowanie kto ma nim być) a jeśli nie no to oczywista moja dymisja i kilku innych członków zarządu. Wiem że trzeba powołać komisję skrutacyjną tylko zastanawiam się jak ma wyglądać to głosowanie tajne czyli o co pytać itp.

pozdrawiam Sylwek
p.s. Uruchomiliśmy terminal GSM z firmy Robotec działa super POLECAMY!!!
ODPOWIEDZ