Zmiana naczelnika 2 dni po zebraniu... wszystko ok?

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Topic author
tomer123
Posty: 11
Rejestracja: sob 15 sty 2005, 14:42
Lokalizacja: O¿arów
Status: Offline

Zmiana naczelnika 2 dni po zebraniu... wszystko ok?

Post autor: tomer123 » śr 22 lut 2006, 01:42

Witam
W sobote w mojej OSP odby³o sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrania przyjêto uchwa³ê i¿ zarz±d bedzie 5-cio osobowy ( wg. statutu od 5-9 osob moze zasiadac w zarzadzie).
Do zarzadu wytypowano 5 cz³onków. Z po¶ród tych 5 osób wybrano osoby na poszczegolne funkcje:prezesa, skarbnika, sekretarza, gospodarza oraz naczelnika. Naczelnikiem zosta³em ja. Dzisiaj odby³o siê posiedzenie zarz±du. Do zarz±du powo³ano nowego cz³onka na wniosek prezesa. Nastêpnie prezes wyst±pi³ z wnioskiem aby zmieniæ osobê naczelnika, czyli mnie, na nowego cz³onka przyjêtego do zarz±du w dniu posiedzenia. Oczywi¶cie nie zgadza³em siê na taka zmianê. Na posiedzeniu by³o 4 cz³onków zarz±du wybranych podczas walnego zebrania (brak sekretarza) oraz nowy cz³onek - który to mia³ zostaæ naczelnikiem. Odby³o siê g³osowanie dotycz±ce zmiany naczelnika - 4 cz³onków ( w tym nowy, który mia³ zostaæ naczelnikiem) by³o za zmian±, natomiast ja by³em przeciwny. W efekcie nowy cz³onek zarz±du zosta³ naczelnikiem a ja cz³onkiem zarz±du.

Prosze mi powiedzieæ czy wszystko by³o ok, tzn. czy prawne by³o przyjêcie nowego cz³onka ( podczas zebrania ustalono ze zarzad bedzie 5 osobowy), czy mozliwa by³a zamiana funkcji bez zgody, oraz czy mo¿liwa by³a zmiana przy nie 100% frekwencji zarzadu oraz przy nie 100% poparciu uczestników g³osowania, na stanowisku naczelnika.

Pozdrawiam
OSP O¿arów

Zipo
Posty: 78
Rejestracja: pn 11 lip 2005, 00:42
Lokalizacja: Kraków
Status: Offline

Post autor: Zipo » śr 22 lut 2006, 13:07

Według mnie to jedna wielka farsa.
Nie wiem jak jest w waszym statucie ale według naszego o dobraniu nowego członka do zarządu decyzuje walne zebranie wszystkich członków a wynik głosowania jest ważany tylko jeśli głosowało bezwzględna większośc wszystkich uprawnonych do głosowania [ 50% + 1 ]. A o zmianie osoby funkcyjnej zasiadającej w zarządzie decyduje juz sam zarząd. Sam zarząd może dokooptowywać do swego składu nowych członków do swego składy tylko na miejsce ustepujących członków jednak w liczbie nie wikeszej niż 1/3 ustalonego składu - według wzorcowego statutu OSp.
'czasami poprostu brakuje kamieni..."
ODPOWIEDZ