Czy Gmina mo¿e udzielaæ dotacje dla OSP?

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Topic author
BIgJaro
Posty: 18
Rejestracja: czw 27 sty 2005, 17:15
Status: Offline

Czy Gmina mo¿e udzielaæ dotacje dla OSP?

Post autor: BIgJaro » pn 27 lut 2006, 15:25

Mamy pewien problem. W zesz³ym roku, za ¶rodki w³asne OSP kupili¶my samochód po¿arniczy(stanowi on w³asno¶æ OSP a nie Gminy), który wymaga kilku napraw oraz przeróbek. Szacujemy, ¿e koszt tych prac wyniesie ok. 15-20 tys z³. W zwi±zku z tym planujemy siê zwróciæ do Gminy o dotacjê celow± na ramont i doposa¿enie tego auta. No i tu w³a¶nie zaczynaj± siê schody. Wójt twierdzi, ¿e nie mo¿na udzieliæ nam takiej dotacji, poniewa¿ wcze¶niej musia³by rozpisaæ konkurs dla organizacji pozarz±dowych na zlecenie zadañ w³asnych gminy (ochrona p.po¿) i dopiero wówczas mo¿na przekazywaæ dotacje organizacji, która taki konkurs wygra. Z kolei ustawa o ochronie przeciwpo¿arowej w art. 32 ust.2 nak³ada na gminê obowi±zek ponoszenia kosztów wyposa¿enia, utrzymania, wyszkolenia i utrzymania gotowo¶ci bojowej ochotniczej stra¿y po¿arnej.
I teraz moje pytanie: czy gmina mo¿e udzieliæ nam tej dotacji, czy te¿ mo¿e powinna zap³aciæ za naprawê z w³asnego bud¿etu? Osobi¶cie przypuszczam, ¿e w tym przypadku konkurs jest zbêdny, ale je¿eli siê mylê proszê o sprostowanie. Dodam tylko, ¿e jeste¶my w KSRG, posiadamy status organizacji po¿ytku publicznego i po remoncie zamierzamy przekazaæ ten samochód na w³asno¶æ Gminie. Pewnie kto¶ siê zastanowi, dlaczego nie chcemy go przekazaæ przed remontem? Odpowied¼ jest prosta, poniewa¿: po pierwsze chcemy go zrobiæ tak ¿eby spe³nia³ nasze oczekiwania (co bêdzie trudne, gdy bêdzie remontowaæ i doposa¿aæ go Gmina), a po drugie za te same pieni±dze zrobimy wiêcej, poniewa¿ gmina zap³aci za niektóre rzeczy 22% VAT , a my 7%.

Pozdrawiam serdecznie
BigJaro

Zipo
Posty: 78
Rejestracja: pn 11 lip 2005, 00:42
Lokalizacja: Kraków
Status: Offline

Post autor: Zipo » pn 27 lut 2006, 21:19

Według mnie to na gminie według prawa spoczywa obowiązek "opieki" nad OSP. Powinna wam dać kase na naprawę tym bardziej że chcecie go później przekazać. U nas sprawę rozwiązano tak że gmina ma podpisaną umowę z jednym zakładem i tam idą samochody na wszelki poważniejsze remonty jeśli nie możemy rozwiązać ich samemu. Koszty pokrywa oczywiście gmina.
'czasami poprostu brakuje kamieni..."

Muerte
Posty: 106
Rejestracja: wt 15 lip 2003, 09:28
Status: Offline

Post autor: Muerte » pn 27 lut 2006, 23:00

macie zle podejscie do tego. czy kupujac samochod rozmawiali¶cie z kim¶ z urzêdu nt. samochodu? kupno samochodu w tej chwili nie stanowi problemu. gdyby kazda osp kupila sobie samochod, to gmina musialaby miec gumowy budzet. gmina ma obowiazek zapewnienia wlasciwej ochrony p.po¿., ale nie ma obowi±zku utrzymywac wszystkich OSP i kupowac dla nich sprzêtu, który w wiêkszo¶ci przypadków nie wyjedzie z remizy. Oczywi¶cie mo¿ecie uzyskaæ tak± dotacjê... ale to juz decyzja rady i burmistrza /wojta

Krzyś
Posty: 80
Rejestracja: pt 29 kwie 2005, 22:16
Status: Offline

Post autor: Krzyś » pn 27 lut 2006, 23:00

Prawdą jest że gmina ma obowiązek finansowania operacyjnej działalności straży. Naprawa samochodu gaśniczego powinna być sfinansowana przez gminę, która z koleji musi zachoważ pewne procedury, o których piszesz, wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych.
Nieprawdą natomiast jest, że jeżeli płatnikiem jest gmina to nie może korzystać ze składki 7%. Wystarczy zapis na fakturze, że płatnikiem jest gmina a nabywcą Straż Pożarna.
Informacje na ren temat uzyskasz w swoim oddziale wojewódzkim.
Jest pisma z urzędu skarbowego na ten temat.

MK
Posty: 3
Rejestracja: wt 28 lut 2006, 22:19
Lokalizacja: Małopolska
Status: Offline

Post autor: MK » śr 01 mar 2006, 08:24

Nie jest do końca tak, jak mówicie. Gmina chyba nie może udzielać OSP dotacji. Nie może też płacić za faktury wystawione na OSP (sprawdzone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej). Może za to udzielić OSP pożyczki (wójt lub Rada Gminy, zależy kto jest do tego upoważniony). Problem w tym że pożyczka powinna mieć gwarancję zwrotu. O ile mi wiadomo to po jakimś czasie OSP może znowu starać się o umorzenie pożyczki. Natomiast jeśli gmina zgodzi się sfinansować remont, to podlegać on będzie zamówieniom publicznym (całościowym dla gminy na bieżący rok). Natomiast zapis ustawowy że gmina ma obowiązek jest tak mało oczywisty i nieprecyzyjny, że stopień jego wykonania zależy od wójta i ewentualnie zarządu gminnego OSP. Dlatego najlepiej zwróćcie się do nadzorującej waszą gminę Regionalnej Izby Obrachunkowej i tam popytajcie.
Pozdrawiam
MK

prezesbogdan
Posty: 26
Rejestracja: pt 13 sty 2006, 10:51
Lokalizacja: OSP Ścinawka Dolna
Status: Offline

dotacje

Post autor: prezesbogdan » śr 01 mar 2006, 12:48

MK
zaczynasz pisać bzdury.Gmina ma obowiazek finansowania ochrony przeciwpożarowej i utzymania jednostek OSP. W jaki sposób to będzie robić zależy tylko od gminy. W naszej gminie już 10 rok jednostki są finansowane na zasadzie dotacji. Wszystkie koszty utrzymania jednostki pokrywane są przez daną jednostkę z dotacji otrzymanej na rachunek bankowy. Sposób przekazywania środków i forma rozliczenia jest ujęta w porozumieniu pomiędzy gminą a zarządem OSP. Samochody są własnością jednostek OSP i nie stanowi to przeszkody do finansowania utrzymania ich przez gminę.
Co do pożyczki to gmina nie jest instytucją finansową i pożyczek udzielać nie może od tego jest bank.

Mario
Posty: 5
Rejestracja: śr 28 wrz 2005, 08:21
Lokalizacja: Pajęczno
Status: Offline

Post autor: Mario » śr 01 mar 2006, 16:24

Krzyś masz to stanowisko Urzędu Skarbowego?
U nas w gminie sprzęt oraz eksploatację pojazdów pokrywa gmina, z tym, że faktury wystawiane są na Urząd Gminy i to on płaci.
Vat oczywiście jest 22%. Dotacje z tego co wiem są możliwe, ale z uwagi na trudności straży w rozliczaniu, rzadko udzielane.
Z tym płatnikiem to róznie, ale jeżeli można to fajna sprawa.
Pozdro!

MK
Posty: 3
Rejestracja: wt 28 lut 2006, 22:19
Lokalizacja: Małopolska
Status: Offline

Post autor: MK » śr 01 mar 2006, 21:58

do prezesbogdan
--------------------
Nie piszę bzdur. Z tego co się orientuję, jest różnie w różnych gminach i różnie w różnych województwach. U nas jest tak jak piszę. Wynika to podobno z interpretacji przepisów przez Regionalne Izby Obrachunkowe, a to one kontrolują gminy. Na spotkaniu przedstawicieli OSP z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej było to jasno powiedziane. U nas nie przejdzie możliwość wystawienia faktury na straż żeby była płacona przez urząd gminy. Nie ma mowy. Żadne porozumienie tego nie zmieni. A jeśli chodzi o finansowanie straży przez gminy, to na tym forum możesz się dowiedzieć jak jest. Trzeba tylko poczytać.
Pozdrowienia
MK

Krzyś
Posty: 80
Rejestracja: pt 29 kwie 2005, 22:16
Status: Offline

Post autor: Krzyś » śr 01 mar 2006, 23:35

Mario pisze:Krzyś masz to stanowisko Urzędu Skarbowego?
U nas w gminie sprzęt oraz eksploatację pojazdów pokrywa gmina, z tym, że faktury wystawiane są na Urząd Gminy i to on płaci.
Vat oczywiście jest 22%. Dotacje z tego co wiem są możliwe, ale z uwagi na trudności straży w rozliczaniu, rzadko udzielane.
Z tym płatnikiem to róznie, ale jeżeli można to fajna sprawa.
Pozdro!
Postaram się, zdobyć je dla Ciebie. Spróbój również w swoim oddziale wojewódzkim. Te informacje pochodzą ze związku.

Tom_Krak998
Posty: 32
Rejestracja: ndz 07 sie 2005, 20:00
Lokalizacja: Świętokrzyskie
Status: Offline

Post autor: Tom_Krak998 » pt 03 mar 2006, 15:49

To chyba logiczne, że gmina nie będzie płacić za coś za co nie otrzyma faktury - bo to się nazywa "przekręt", a co do jasności przepisów to dla mnie są one wyjątkowo jasne i jak widzę dla większości wójtów też ponieważ ustawa wyraźnie mówi o tym, że wójt jako zarządca terenu jakim jest obszar gminy ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową - w jaki to sposób zrobi?? - jego głowa, ale jak widać wielu decyduje się na stare dobre OSP. Co do finansowania przedsięwzięć realizowanych w jednostkach to gmina (jeśli decyduje się na OSP) ma obowiązek zapewnić gotowość operacyjną, zaplecze socjalne dla strażaków a także wypłacać ekwiwalent pieniężny za szkolenia i akcje(art.28 Ustawy o ochr. p.poż.) co do pozostałych inwestycji związanych z utrzymywaniem świetlic i tym podobnych to gmina może lokować w nich swoje fundusze jeśli jest ich właścicielem (budynki komunalne), nie wiem co się dzieje w przypadku gdy tak nie jest.
W mojej gminie na dany rok uchwalany jest budżet zakładający wydatki na ochronę p.poż. z tych pieniędzy urząd gminy zapewnia nam paliwo, ogrzewanie i inne wydatki administracyjne. Jeśli mamy jakieś potrzeby (drobny sprzęt, części samochodowe, środki czystości itp.) zgłaszamy to do urzędu gminy a tam z reguły otrzymujemy polecenie nabycia np. sprzętu z tym że faktura jest wystawiana na urząd gminy i to urząd gminy przelewem reguluje należność. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wyłożenia większych środków finansowych z budżetu gminy na jakąś inwestycje wówczas sprawa jest rozpatrywana na sesji Rady Gminy i to rada podejmuje uchwałę czy będzie to zrealizowane - tak odbywa się to w mojej gminie.
Jednak to co napisałem pięknie wygląda jedynie na papierze ponieważ z reguły gmina nie ma(lub nie chce dać) pieniędzy na nasze potrzeby, a rada gminy nie zawsze jest przychylna strażakom.
Kończąc podkreślam, że jest to jedynie moja interpretacja przepisów, a system stosowany w mojej gminie nie koniecznie jest systemem sztandarowym, z chęciom poczytam jak te kwestie regulowane są w innych jednostkach.

Pozdrawiam!!

Tomek

hose
Posty: 22
Rejestracja: ndz 21 maja 2006, 18:08
Lokalizacja: śląskie
Status: Offline

Post autor: hose » śr 24 maja 2006, 19:17

Witam. Czytając te posty dowiaduję się, że nie tylko u nas są takie problemy. Jeszcze do niedawna w naszej Gminie obowiązywał system: kupujemy sprzęt (głównie ze Związku, bo z dotacją i 7% VAT), piszemy pisemko do Urzędu Gminy, podłączamy ksero faktury i Urząd zwracał nam pieniądze na konto bankowe. Niestety od nowego roku to się zmieniło (faktury na Urząd Gminy, brak dotacji do sprzętu i 22% VAT), z tego powodu już wiemy, że sporej części zamówionego sprzętu nie odbierzemy, co staje się nielada problemem. Czy Ktoś może mi odpowiedzieć dlaczego w różnych Gminach i różnych województwach inaczej interpretuje się te same przepisy? Czy w Polsce nasz Rząd nie może raz uchwalić takiej ustawy, żeby nie dało się jej interpretować, tylko była jasna i zrozumiała? Dziękuję i pozdrawiam.

Krzyś
Posty: 80
Rejestracja: pt 29 kwie 2005, 22:16
Status: Offline

Post autor: Krzyś » śr 24 maja 2006, 22:54

Witam.

Dobrze, że temat sie przypomniał. Mam już pismo o możliwości kupowanie z 7% stawką VAT, ale faktycznie gmina może się upierać.

Pozdrawiam

hose
Posty: 22
Rejestracja: ndz 21 maja 2006, 18:08
Lokalizacja: śląskie
Status: Offline

Post autor: hose » pt 26 maja 2006, 19:52

Witam.

Ja również dowiedziałem się jak kupować sprzęt, żeby nie tracić dotacji i nie płacić większego VAT-u. Ale czy u nas wszystko trzeba robić dookoła?

Pozdrawiam.

Zagrodzki
Posty: 10
Rejestracja: czw 03 lut 2005, 16:18
Status: Offline

Post autor: Zagrodzki » sob 27 maja 2006, 17:53

Na terenie naszej gminy obowiązuje od 2002 roku system finansowania ochrony p.pożarowej za pomocą przydziału dotacji.Dotacja obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem straży.To my zatrudniamy kierowców ,ubezpieczamy się ,dokonujemy drobnych napraw.Zakupów dokonujemy w następujący sposób 30 % środki własne osp 70 % dofinansowanie zarządu oddziału gminnego.Zarząd dysponuje środkami przeznaczonymi przez urząd gminy na zakupy sprzątu. Do przyjęcia takiego systemu zmusiła nas kontrola RIO. Wiem że nie w każdym województwie jest to możliwe.Każde RIO sama ustala interpretacje.W woj. zachodniopomorskim jest to możliwe.U nas bardzo dobrze funkcjonuje. Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ