procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Topic author
iwka823
Posty: 13
https://dekodeco.com.pl/producent-mebli-na-wymiar-w-warszawie-nowoczesne-kuchnie/
Rejestracja: śr 04 lip 2012, 11:43
Status: Offline

procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: iwka823 »

Witam wszystkich zainteresowanych tematem:) Proszę o pomoc kogoś kto się orientuje jak postępować. Sprawa wygląda tak we wrześniu 2012r członek osp z terenu naszej gminy uległ wypadkowi jadąc do akcji po zaalarmowaniu. Miał rozcięte kolano, nałożone szwy oraz rezonans wykazał cechy naderwania więzadeł. Leczenie zostało zakończone pod koniec marca. Postępowanie powypadkowe było już przeprowadzone przez zespół powołany w gminie. Ale teraz jest problem co dalej-kto ustala procentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego??? i jak wyglądają całe te procedury odszkodowawcze??? Pan od BHP nie ma pojęcia, panie w ZUSIe też otwierają oczy co dalej, szukałam pomocy na forum, ale nie znalazłam żadnej podobnej syt. Więc bardzo proszę o pomoc, jeśli ktoś wie co dalej z tym faktem...
Ostatnio zmieniony pt 05 kwie 2013, 13:01 przez iwka823, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika

seligow
Posty: 679
Rejestracja: pn 15 mar 2010, 13:31
OSP (gm., woj.): Seligów woj.Łódzkie
Lokalizacja: Łowicz
Kontakt:
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku czł

Post autor: seligow »

Ubezpieczenie strażaka? Za to dostanie 100-150zł...
A tak na marginesie to zmień tytuł, albo przynajmniej dopisz na końcu "straży" bo tak, to trochę budzi skojarzenia 8)
Starszy sikawkowy

Topic author
iwka823
Posty: 13
Rejestracja: śr 04 lip 2012, 11:43
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: iwka823 »

tu nie chodzi o wypłatę środków z ubezpieczenia tylko o procedurę odszkodowawczą, ps. tytuł zmieniony żeby sprośnych myśli już nie wywoływał :)

Bonk
Posty: 145
Rejestracja: śr 11 lis 2009, 16:30
OSP (gm., woj.): Łódź - Sikawa (woj. łódzkie)
Kontakt:
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: Bonk »

Jeden z moich druhów uległ wypadkowi w roku ubiegłym podczas dużej akcji. Było -15st mrozu, woda zamarzała w moment. Zostaliśmy zadysponowani do pożaru bloku wielorodzinnego tuż po północy, gdzie działaliśmy do 6 rano. Chłopak ten poślizgnął się i upadł, po czym został przetransportowany przez ZRM do szpitala. Po wszystkich badaniach okazało się, że ma pęknięty obojczyk - został wypuszczony.

Jesteśmy ubezpieczeni przez Miasto na kwotę 10tys zł od śmierci w czasie akcji (!)

Jak wyglądało samo postępowanie. Tego samego dnia po akcji udałem się do Urzędu Miasta, do wydziału, który się nami zajmował w celu złożenia "zeznania". Po moim godzinnym opisie akcji, sprawa została przekazana do wydziału BHP.

Osoba odpowiedzialna z w/w wydziału skontaktowała się ze mną i z druhem poszkodowanym w celu umówienia spotkania. Na spotkaniu tym powołano zespół powypadkowy, w którego skład wchodziłem ja, oficer operacyjny, poinsp. z UMŁ. Obaj opisaliśmy dokładnie zdarzenie oraz przedstawiliśmy rachunki i wypis ze szpitala, po czym wydział BHP przekazał sprawę do firmy, która nas ubezpiecza.

No i po pół roku od wypadku nadeszła... komisja
Tutaj zjawił się sam poszkodowany. Z jego relacji wiem, że wyglądało to tak:
- obejrzenie zdjęcia
- co się Panu stało ?
- w jakich okolicznościach ?
- czy Pana jeszcze boli ?

Jest Pan wolny, może Pan iść, dostanie Pan list od firmy ubezpieczeniowej.
- zadał Pytanie co z jego stanem zdrowia i uzyskał ponownie tą samą odpowiedź :o

Mija 14 dni i... przyszła odpowiedź.
Przyznano 3% uszczerbku na zdrowiu w wysokości 300 zł. Oczywiście można się odwołać i sraty pierdaty.
Niestety kolega nie odwołał się, żeby nie narobić sobie "brudu" w aktach, bo mogłoby mu to tylko przeszkodzić w staraniu się o służbę w PSP.
Obrazek

Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Sikawa
https://www.facebook.com/Ochotnicza-Str ... 705960626/

Topic author
iwka823
Posty: 13
Rejestracja: śr 04 lip 2012, 11:43
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: iwka823 »

hmmmm :) a ta komisja po wypadku po pół roku odbywała się na jakieś wezwanie???gdzie była przeprowadzona??? przez PSP czy ZUS???
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: kwas »

Po kolei

Podstawa prawna

art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie ppoż
Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także członkowi ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej „osobą poszkodowaną”, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu,

art. 26 ust 3 ustawy o ochronie ppoż
Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przysługują na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Art. 32. pkt 3 ppkt 2 ustawy o ochronie ppoż.
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.

Art. 32. pkt 3 ppkt 2 ustawy o ochronie ppoż
Gmina ma również obowiązek ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej.

A teraz akt wykonawczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz. U. z 2004 Nr 1 poz 6)

§ 2. Podmiot ponoszàcy koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpo˝arowej, zwany dalej „właściwym podmiotem”, wszczyna postępowanie:
1) z urzędu w przypadku:
b) doznania przez osobę poszkodowaną uszczerbku na zdrowiu w związku z jej udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach;

§ 3. 1. W razie doznania przez osobę poszkodowaną uszczerbku na zdrowiu lub jej śmierci w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach albo otrzymania wniosku osoby poszkodowanej lub członka jej rodziny, właściwy podmiot niezwłocznie powołuje zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
3. Jeśli osobą poszkodowaną jest członek ochotniczej straży pożarnej, w skład zespołu wchodzą: prezes właściwej ochotniczej straży pożarnej, gminny komendant ochrony przeciwpożarowej (jeśli został powołany) oraz pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy właściwego terytorialnie urzędu gminy (miasta).

§ 10. 2. Właściwy podmiot kieruje osobę poszkodowaną do właściwej komisji lekarskiej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, z 1992 r. Nr 83, poz. 425 oraz z 1995 r. Nr 146, poz. 712), w celu ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej pozostaje w związku z jej udziałem w działaniach
ratowniczych lub ćwiczeniach, oraz ustalenia stopnia tego uszczerbku.

§ 11. Jednorazowe odszkodowanie należne osobie poszkodowanej, która doznała uszczerbku na zdrowiu, ustala się na podstawie:
1) protokołu powypadkowego, o którym mowa w § 9 ust. 3;
2) orzeczenia komisji lekarskiej, stwierdzajàcego stopień uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej w związku z jej udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach.

§ 13. 1. Właściwy podmiot wydaje orzeczenie o odszkodowaniu, zwane dalej „orzeczeniem”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego orzeczenia komisji lekarskiej, określonej w § 10 ust. 2.

I teraz przełożę to na język prostszy.

1. Jest wypadek.
2. Zgłaszamy ten wypadek do PSK i do swojego urzędu
3. Idziemy do lekarza i od lekarza bierzemy kwitek że uraz jaki doznaliśmy jest związany z wypadkiem przy działaniach lub ćwiczeniach
4. Urząd powołuje zespół powypadkowy, który w terminie 14 dni klasyfikuje zdarzenie i sporządza protokół powypadkowy. Termin 14 dni może być niedotrzymany bez konsekwencji dla zespołu powypadkowego.
5. Jeśli w protokole powypadkowym określono że jest to wypadek podczas działań lub ćwiczeń urząd gminy kieruje poszkodowanego do właściwej komisji lekarskiej.
6. Komisja lekarska określa uszczerbek na zdrowiu od 0 do 99 %. Wiadomo sto % to jest wypadek śmiertelny. Uwaga. Komisja może określić uszczerbek na poziomie 0 % co nie jest błędem.
7. Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego określającego uszczerbek na zdrowiu urząd gminy wydaje orzeczenie o odszkodowaniu i na tej podstawie wypłaca odszkodowanie.
8. Sprawa się zamyka.
Schemat powyższy przedstawia postępowanie w sprawie odszkodowania jakie należy się nazwę to tak "z urzędu".

Pozostaje jeszcze kwestia prywatnego ubezpieczenia. Postępowanie tutaj zależne jest od formy określonej przez firmę ubezpieczeniową.

Powszechnym i błędnym postępowaniem jest twierdzenie przez urząd że jesteśmy ubezpieczeni prywatnie (mam na myśli ubezpieczenie wynikające z art. 32. pkt 3 ppkt 2 ustawy o ochronie ppoż (Gmina ma również obowiązek ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej) i że ubezpieczenie należy nas się tylko z tego tytułu.
To nie tak. Nie dajmy sobie wciskać takiej ciemnoty. Gmina płaci jednorazowe odszkodowanie z własnego budżetu pomimo ubezpieczenia dodatkowego ratowników. Każde inne twierdzenie zakrawa na oddanie gminy do sądu.

Bonk
Posty: 145
Rejestracja: śr 11 lis 2009, 16:30
OSP (gm., woj.): Łódź - Sikawa (woj. łódzkie)
Kontakt:
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: Bonk »

iwka823 pisze:hmmmm :) a ta komisja po wypadku po pół roku odbywała się na jakieś wezwanie???gdzie była przeprowadzona??? przez PSP czy ZUS???

Żaden ZUS, żadne PSP... Całe postępowanie odbywało się poprzez UM i firmę ubezpieczeniową. Lekarz był z prywatnej przychodni, która ma podpisaną umowę z firmą, w której jesteśmy ubezpieczeni ;)
Obrazek

Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Sikawa
https://www.facebook.com/Ochotnicza-Str ... 705960626/
Awatar użytkownika

PiotrPrezes
Posty: 47
Rejestracja: czw 12 sty 2012, 09:12
OSP (gm., woj.): Pomorskie Pomorskie
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: PiotrPrezes »

Ja miałem wypadek w 2011 , procedura wyglądała następująco . Na początku został spisany protokół wypadku strażaka , potem wszelkiego rodzaju badania , spisanie protokołu przez BHP-owca , następnie zarząd gminny OSP zebrał to wszystko i wysłał do zarządu wojewódzkiego . Po jakimś czasie zostałem wezwany do zarządu wojewódzkiego na komisję lekarską i tam przyznali mi 12 % uszczerbku . Po tygodniu odszkodowanie miałem już na koncie w banku .
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: kwas »

Komisja lekarska w zarządzenie wojewódzkim? Zarząd Gminy uczestniczył też maczał w tym palce? Czego to już w straży nie wymyślą. Ale najważniejsze że dostałeś kasę. A z ciekawości ile policzyli za 1 % uszczerbku na zdrowiu?

strażak
Posty: 63
Rejestracja: wt 16 gru 2003, 13:28
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: strażak »

To sprawa gminy i ubezpieczyciela. Ustawowo należy się poszkodowanemu strażakowi OSP odszkodowanie gwarantowane przez ustawy. Jest tego b.dużo - więc nie przytaczam. Na dzień dzisiejszy za każdy procent uszczerbku należy się ok. 500 zł - może więcej. Jak gmina (lub ubezpieczyciel) wypłacili mniej to pozostaje droga sądowa. Jednak trzeba być mądrym przed szkodą i dowiedzieć się w gminie na ile ubezpieczyli strażaków OSP. Kwota ubezpieczenia powinna być ok. 50 tys. na wypadek całkowitej niezdolności do pracy i wtedy za każdy % uszczerbku na zdrowiu jest odpowiednio. Wtedy za 3% należy się ok. 1500 zł. A za uszkodzone więzadła policzyli mi 8 %.

osp.limanowa
Posty: 31
Rejestracja: wt 12 mar 2013, 18:22
OSP (gm., woj.): Limanowa,woj.małopolskie
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: osp.limanowa »

Mam w tym trochę orientacji i tłumaczę:
Wcześniej ktoś napisał iż to jest sprawa gminy i ubezpieczyciela i miał rację , po wypadku w OSP należy zgłosić ten wypadek do gminy która winna powołać komisję wypadkową i po sporządzeniu protokołu gmina powinna skierować do swojego ubezpieczyciela o tym wypadku ,następnie OSP lub w imieniu OSP Gmina również ubezpiecza członków imiennie bądź całą jednostkę jednostka występuje do ubezpieczyciela z odpowiednim protokołem /można pobrać z internetu/ ten zaś kieruje poszkodowanego strażaka na komisję celem ustalenia stopnia czy % uszczerbku na zdrowiu.
Osobiście miałem z tym do czynienie i skierowałem pismo do prawnika ZGZOSP w Warszawie który określi się tak jak jest napisane w Ustawie o ochronie P.Poż. wyjaśnienie to wysłałem do prawnika KGPS który temu całkowicie zaprzeczył stwierdzając iż koszty i odszkodowania ponosi Gmina.
Natomiast jest projekt zmiany Ustawy o ochronie p.poż. właśnie o ujednolicenie tego stabu rzeczy kiedy wejdzie zobaczymy.

pozdrawiam: Jerzy

Topic author
iwka823
Posty: 13
Rejestracja: śr 04 lip 2012, 11:43
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: iwka823 »

Dziękuję wszystkim za pomoc!!! Kilka dni temu zakończyłam całą procedurę pomyślnie. Poszkodowany niebawem otrzyma pieniążki na konto - myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Pozdr serdecznie :)

narczyp
Posty: 3
Rejestracja: ndz 08 lis 2015, 17:23
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: narczyp »

Oooo a myślałam że już nie znajdę odpowiedzi. Jesteście wielcy:):):)

Mgosp
Posty: 5
Rejestracja: śr 07 cze 2017, 12:04
Status: Offline

Re: procedura ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadku

Post autor: Mgosp »

Witam sorki ze znowu odgrzebuje temat odszkodowania za wypadek pisze we wlasnym imieniu Mialem wypadek przy akcji w czerwcu 2016 roku omalo co nie znalazlem sie na tamtym swiecie ale to jak narazie przeszlosc na szczescie po wypadku zostal sporzadzony protokol powypadkowy przez gmine z ktorego jasno wynikalo ze byl wypadek pozniej zostal spozadzony wniosek o skierowanie mnie na komisje lekarska mswia w celu ustalenia uszczerbu na zdrowiu po 11 miesiacach od wypadku dostalem wezwanie na te komisje na ktorej bylem I stwierdzono u mnie uszczerbek na zdrowiu 20 % I tu moje pytanie z tego co przeanalizowalem ustawe art 26 odpowiedzialnosc na wyplate tegoz odszkodowani ponosi gmina z wlasnego budzetu a oni zaslaniaja sie prywatnym grupowym ubezpieczeniem nw w konkretnym przypadku Pzu dla strazakow ochotnikow jednoczesnie troche mam w tym wszystkim niejasnosci poniewaz gdzies na przelomie marca I kwietnia gmina chciala sie zrobic dobra I zlozyla wniosek do Pzu w zwiazku z Moim zdarzeniem po czasie dostalem od nich pismo z ktorego wynikalo iz mam dostarczyc im dokumentscje medyczna wiec dostarczylem I dostalem od nich odpowiedz za jakis tydzien ze odbyla sie zaoczna komisja przyznajaca mi 5 %uszczerbu za ktory chetnie mi wyplacili za 2 dni od decyzji pieniadze na konto teraz jestem w kropce I nie wiem czy mam dociekac swoich praw od gminy czy odwolywac sie do firmy ubezpieczeniowej o wyrownanie roznicy a nadmienie z tego co wyczytalem wyplata odszkodowania za 1 % w oparciu o ubezpieczenie w tym momecie wynosi jakies 808 zl a w pzu z racji tego iz suma ubezpieczenia wynosi 70000 czyli analogicznie 1% rowna sie 700 zl I gdzie tu logika kto wkoncu ma pokryc koszty odszkodowania z gory dzieki za pomoc pozdrawiam
ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat