Szkolenie BHP

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Zenus
Posty: 121
https://dekodeco.com.pl/producent-mebli-na-wymiar-w-warszawie-nowoczesne-kuchnie/
Rejestracja: czw 07 sie 2014, 22:28
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: Zenus »

To szkolenie raczej nie jest dożywotnie . może ja coś znajdę w przepisach bo coś mi się przypomina ale muszę poszukać. Nie rozumie czego od razu do gardeł sobie skaczecie spróbujmy razem dociec prawdy nie zakładajmy niczego z góry po to jest forum

Zenus
Posty: 121
Rejestracja: czw 07 sie 2014, 22:28
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: Zenus »

Patrzcie na punkt 4 i tekst na zielono . Przywileje takie jak zawodowcy chcieliby wszyscy ale obowiązków to już nie. I nie skaczcie sobie do gardeł po to jest forum żeby wspólnie znaleźć rozwiązanie
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity)
Art. 29a. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zapewnić strażakom bezpieczeństwo i higienę służby.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków, z uwzględnieniem wymagań:
1) bezpieczeństwa i higieny służby w obiektach przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej;
2) w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej;
3) w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia;
4) bezpieczeństwa i higieny służby podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia.
Rozporządzenie powinno ponadto uwzględniać optymalne warunki bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do zadań wykonywanych przez strażaków.
3. W sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną służby, w zakresie nieuregulowanym ustawą i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)).
4. Wymagania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, mają odpowiednie zastosowanie do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: kwas »

Zeus i co z tego wynika bo nie ogarniam?

Zenus
Posty: 121
Rejestracja: czw 07 sie 2014, 22:28
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: Zenus »

Zenus pisze:Patrzcie na punkt 4 i tekst na zielono . Przywileje takie jak zawodowcy chcieliby wszyscy ale obowiązków to już nie. I nie skaczcie sobie do gardeł po to jest forum żeby wspólnie znaleźć rozwiązanie
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity)
Art. 29a. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zapewnić strażakom bezpieczeństwo i higienę służby.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków, z uwzględnieniem wymagań:
1) bezpieczeństwa i higieny służby w obiektach przeznaczonych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej;
2) w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej;
3) w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia;
4) bezpieczeństwa i higieny służby podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia.
Rozporządzenie powinno ponadto uwzględniać optymalne warunki bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do zadań wykonywanych przez strażaków.
3. W sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną służby, w zakresie nieuregulowanym ustawą i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)).
4. Wymagania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, mają odpowiednie zastosowanie do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
Te inne osoby biorące udział w akcjach ratowniczych to strażacy OSP a te " inne osoby " podlegaj tej ustawie z kolei ustawa przytoczona przeze mnie w kwestiach które sama nie reguluje odsyła do kodeksu pracy czyli szkolenie bhp powinno być przeprowadzane z częstotliwością określaną przez tą ustawę lub kodeks pracy.
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: kwas »

Zeus z całym szacunkiem ale namieszałeś.
Po kolei.
Przytoczona przez Ciebie ustawa o ochronie przeciwpożarowej w art. 29a faktycznie odnosi do rozporządzenia w sprawie szczegóΠowych warunków bezpieczeƒstwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Wspomniane rozporządzenie w swym tekście z 2008 roku nie dotyczy już strażaków ochotników. Jednak ustawa o ochronie ppoż w art. 29a stanowi iż wymagania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, mają odpowiednie zastosowanie do innych osób biorących udział w akcjach ra-towniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
I to się wszystko zgadza.
Tylko zauważ, że przytoczone tutaj podstawy prawne stanowią o bezpiecznej pracy a nie o szkoleniu bhp.
Oczywiście art. 29a ustęp 3 odnosi iż w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną służby, w zakresie nieure-gulowanym ustawą i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2, stosuje się od-powiednio przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-deks pracy. Ale wszystko rozbija się o stosunek pracy. A takowy nie istnieje jeśli chodzi o strażaka ochotnika. Tak więc wg mnie i nie tylko nie ma obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych strażaków OSP. A że niektórzy to robią? To chwała im za to.
Nawet PSP źle interpretuje przepisy dotyczące szkoleń. Oni też powołują się na rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp. Tylko dlaczego uważają iż szkolenia powinne być analogicznie jak dla pracowników na stanowisku robotniczym i częstotliwość tego szkolenia ma wynosić 3 lata jak wspomniane rozporządzenie, mówiąc ogólnie, określa iż przy pracach niebezpiecznych, a taką jest praca strażaka szkolenie okresowe powinno być co roku.
Nastąpna kwestia to to kto ma robić takie szkolenia? PSP nie ma takiego obowiązku. Gmina też nie ma bo nie wynika to wprost z przepisów. To kto ma to zrobić? I tutaj OSP które znam i robią takie szkolenia radzą sobie jak mogą i chwała im za to.
I dalsza rzecz to ekwiwalent. Wiem jakie jest podejście do ekwiwalentu. Nie którzy nie biorą, niektórzy biorą. A co zrobić jak strażak zapyta a co z ekwiwalentem za szkolenie bo to w sumie jest szkolenie. Ekwiwalent należy się tylko za szkolenia organizowane przez gminę lub PSP. A w tym wypadku ani jedno ani drugie nie jest organizatorem.
Tak to wygląda według mojego poglądu i nie tylko mojego.

Fistach
Posty: 919
Rejestracja: pn 06 cze 2011, 17:21
OSP (gm., woj.): Kraków, Małopolska
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: Fistach »

Kwas a co ze szkoleniem BHP jeśli kierowca/konserwator ma podpisaną umowę z gminą?
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: kwas »

Jeśli ma podpisaną umowę z gminą to teraz jaką.
Jeśli jest pracownikiem to obowiązuje go kodeks pracy i rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp czyli obowiązują go szkolenia okresowe.
Jeśli łączy ich umowa zlecenie to tutaj obowiązuje art. 304 kodeksu pracy. Ale ten artykuł nie stanowi wprost o szkoleniu bhp. On określa tylko obowiązki zleceniodawcy. W tym wypadku wszystko zalezy od dwóch czynników. Od rodzaju pracy i podejścia pracodawcy. Jeśli pracodawca uzna że umowa zlecenie jest pracą niebezpieczną to dobrze by było aby przeprowadził szkolenie wstepne ogólne i stanowiskowe. Ale decyzja należy do pracodawcy.

Fistach
Posty: 919
Rejestracja: pn 06 cze 2011, 17:21
OSP (gm., woj.): Kraków, Małopolska
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: Fistach »

kwas pisze:Jeśli ma podpisaną umowę z gminą to teraz jaką.
Jeśli jest pracownikiem to obowiązuje go kodeks pracy i rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp czyli obowiązują go szkolenia okresowe.
Jeśli łączy ich umowa zlecenie to tutaj obowiązuje art. 304 kodeksu pracy. Ale ten artykuł nie stanowi wprost o szkoleniu bhp. On określa tylko obowiązki zleceniodawcy. W tym wypadku wszystko zalezy od dwóch czynników. Od rodzaju pracy i podejścia pracodawcy. Jeśli pracodawca uzna że umowa zlecenie jest pracą niebezpieczną to dobrze by było aby przeprowadził szkolenie wstepne ogólne i stanowiskowe. Ale decyzja należy do pracodawcy.
Ok dzięki!

Zenus
Posty: 121
Rejestracja: czw 07 sie 2014, 22:28
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: Zenus »

Nie ma stosunku pracy to prawda ale sformułowanie " kwestie nie uregulowane w tej ustawie reguluje kodeks pracy " jest kluczowe kwestie które nie są objęte tą ustawą są regulowane przez kodeks pracy gdyż sama ustawa na to wskazuje a nie ma bezpiecznej pracy jeśli w sprawach bezpieczeństwa nie zrobi się szkolenia BHP .Przynajmniej ja dochodzę do takich wniosków . A tak po za tym jestem zdania że dla co po nie których to szkolenie BHP powinno być przeprowadzane codziennie bo nic do nich nie dociera . Szkolenia BHP są potrzebne myślę że się ze mną kolega Kwas zgadza przynajmniej w tej kwestii a co do terminów to może właśnie kolega Kwas skoro się tym zajmuje zawodowo powinien wiedzieć najlepiej jak często powinny się odbywać i nie chodzi mi tu o podstawy prawne a o zdrowy rozsądek . Sam mam w piątek szkolenie BHP i wręcz "promienieje" na samą myśl ale czasem zdarza się jakaś nowość która zaciekawi człowieka .
A tak jeszcze przyszła mi na myśl sprawa ubezpieczenia , ciekawe czy jak coś się człowiekowi na akcji zdarzy, czy ubezpieczyciel nie pyta o szkolenie BHP

Dawid86
Posty: 1
Rejestracja: pt 20 lut 2015, 11:20
OSP (gm., woj.): Oborniki, Wielkopolski
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: Dawid86 »

Szkolenie BHP jest ważne do każdej pracy i przy każdej zmianie stanowiska w danej firmie lub instytucji :)
Ja osobiście wybrałem się ostatnio na jedno z takich szkoleń do firmy świadczącej Usługi BHP - BHPEX Zielona Góra, szkolenie bardzo interesujące i niezwykle przydatne w mojej nowej pracy tak więc jak najabardziej uważam że szkolenia BHP są potrzebne w każdej pracy :)

Adammr
Posty: 21
Rejestracja: pn 12 sty 2015, 16:16
Lokalizacja: Polska
Kontakt:
Status: Offline

Szkolenie BHP

Post autor: Adammr »

Witam
Zapraszam do dyskusji na zasadnicze pytanie,a mianowicie : czy osoby zatrudniane przy zabezpieczeniu imprez masowych powinny miec szkolenie BHP?
jak to wyglada z punktu prawnego?
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.

Zastanawiam się nad wyborem firmy do pozycjonowania strony Czy ta firma wykonywała coś dla kogoś z was Tu jest link do ich strony http://bit.ly/1DcUgoL
Zasiąść w mieszkaniu, przygotować sobie rooibosa i przeglądnąć tomik poezji przy świetle z nocnej lampy - perfekcyjne zakończenie dnia. http://katalog.hoga.pl/wpis/81659/Firmy ... Kemar.html
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: kwas »

Co rozumiesz pod pojęciem "osoby zatrudnione przy zabezpieczeniu imprez masowych".
Jeśli jak sama nazwa wskazuje zatrudnionych to muszą mieć szkolenie bhp. Oczywiście mam na myśli umowę o pracę jako formę zatrudnienia. Inaczej jest z umową zleceniem i umową o dzieło. Ale to już nie jest zatrudnienie a zlecenie.

qba82
Posty: 1
Rejestracja: czw 16 kwie 2015, 14:06
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: qba82 »

Ma ktoś informacje, czy w tej kwestii zmieniło się coś w 2015 roku (tzn odnośnie okresowych szkoleń).
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: kwas »

Nic się nie zmieniło.
Nie ma obowiązku robienia szkoleń okresowych bhp.
Dobrą praktyką jest ich robienie.
Szkolenie są tylko podczas kursu podstawowego

budyniek
Posty: 2
Rejestracja: pt 04 wrz 2015, 13:16
Status: Offline

Re: Szkolenie BHP

Post autor: budyniek »

Czy ktoś z Was korzystał ze szkoleń BHP on-line? Słyszałam, że coraz więcej firm takie oferuje i zastanawiam się, czy warto skorzystać.
ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat