viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Topic author
eljotnes
Posty: 140
Rejestracja: śr 09 sty 2013, 14:25
Status: Offline

viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Post autor: eljotnes » śr 06 lis 2013, 12:43

przepisy jak zwykle w niesprecyzoweane
zwolnione z opłat samochody służb ratowniczych - czyli będące ich własnością /a, co jak właścicielem pojazdu jest gmina/ oraz wykożystywane w ratownictwie /ale czy tylko biorące udział w działaniach czy przeznaczone konstrukcyjnie to takich działąń - czyli samochody specjalne straży pożrnej/

Dz.U.07.19.115 j.t.
pokaż informacje o zmianach (15)2011.08.01 zm. Dz.U.2011.159.945 art. 2
USTAWA
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych1)
(tekst jednolity)

27) (5) służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101);

Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:
1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;
2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych;
3) (6) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.
2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za:
1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych;
2) przeprawy promowe na drogach publicznych.
3. (7) Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, są zwolnione:
1) pojazdy:
a) (8) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
3a. (9) Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy:
1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
2) (10) służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;
3) zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.
4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są:
1) ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;
2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową.
5. (11) Korzystający z drogi publicznej może być zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdów w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.

jerzy988
Posty: 343
Rejestracja: ndz 06 sty 2013, 20:57
OSP (gm., woj.): OSP BRONISŁAWOWO gm.sadlinki woj. pomorskie
Status: Offline

Re: viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Post autor: jerzy988 » śr 06 lis 2013, 22:40

to nie twój problem

Fistach
Posty: 919
Rejestracja: pn 06 cze 2011, 17:21
OSP (gm., woj.): Kraków, Małopolska
Status: Offline

Re: viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Post autor: Fistach » czw 07 lis 2013, 07:35

jerzy988 pisze:to nie twój problem
nie pleć bzdur.

Jak to jest z ViaTollem to niestety Ci nie powiem. Może zadzwoń do Waszej KM/KP?

LuckyStr1ke
Posty: 3
Rejestracja: czw 07 lis 2013, 19:25
Status: Offline

Re: viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Post autor: LuckyStr1ke » czw 07 lis 2013, 19:28

Najlepiej zadzwon do KM/KP i sie dowiesz.

marek-jeziorski
Posty: 32
Rejestracja: czw 21 wrz 2006, 11:41
Lokalizacja: Zabrodzie
Status: Offline

Re: viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Post autor: marek-jeziorski » wt 12 lis 2013, 12:43

Z opłatą jest tak
pojazdy służb ratowniczych zgodnie z w/w ustawą są zwolnione z opłaty, jednak gdy samochód jest zarejestrowany na Urząd Gminy możemy otrzymać wezwanie do wskazania kierującego pojazdem bez uiszczonej opłaty. Taką sytuacje mam w swojej OSP. Kierowca z OSP jechał Fordem Transitem z przyczepką i Gmina otrzymała takie wezwanie.
Po rozmowie z pracownikiem Biura elektronicznego poboru opłat wyjaśnił mi, iż pracownicy sprawdzają na kogo jest zarejestrowany pojazd i jeśli okazuje się że jest to Gmina wystawiają wezwanie, gdyż jak twierdzi Gmina czy Urząd nie jest podmiotem zajmującym się ratownictwem. W przypadku właściciela OSP lub PSP wydruk ląduje w koszu.
Aby nie otrzymać kary należy przesłać do Biura EPO kopie protokołu przekazania lub użyczenia na OSP, jednocześnie prosząc o wprowadzenie pojazdu na listę pojazdów zwolnionych z opłaty na podstawie przesłanego protokołu z którego wynika iż pojazd jest użytkowany przez OSP.
Ja nadal czekam na odpowiedz z EBPO pismo w sprawie wskazania kierującego dostałem 07.10.2013 dotyczące zdarzenia z maja 2012 roku. odp wysłałem 10.10.2013 r i jak dotąd cisza.
MJ

czassi
Posty: 7
Rejestracja: śr 13 lis 2013, 15:02
OSP (gm., woj.): 6575634534534365464234
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:
Status: Offline

Re: viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Post autor: czassi » śr 13 lis 2013, 15:07

Zadzwoń do nich, będziesz miał informacje z pierwszej ręki.

agata17
Posty: 18
Rejestracja: czw 14 lis 2013, 18:21
Status: Offline

Re: viaTOLL a samochody pożarnicze będące własnością gminy

Post autor: agata17 » czw 14 lis 2013, 18:25

Potwierdzam, telefonicznie załatwić to można o wiele łatwiej i szybciej. Nie powinni stwarzać problemów, przynajmniej ja nie stwarzałam kłopotów w takich sytuacjach, gdy byłam na stanowisku pod telefonem właśnie u nich.
ODPOWIEDZ