Zwrot kosztów za działanie ratownicze

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Topic author
Krzyś
Posty: 80
Rejestracja: pt 29 kwie 2005, 22:16
Status: Offline

Zwrot kosztów za działanie ratownicze

Post autor: Krzyś » wt 02 maja 2006, 19:05

--------------------------------------------------------------------------------
Witam

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej OSP prowadzą działanie ratownicze, przy czym ustawa określa działanie ratownicze jako każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
OSP mają obowiązek uczestniczyć na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej, w działaniach poza terenem własnego działania. W takim przypadku koszty związane z działaniem ratowniczym są zwracane tym jednostkom z budżetu państwa.
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA terenem własnego działania dla OSP jest teren gminy, w której została ona utworzona oraz obszar ustalony między wójtami sąsiednich gmin, w porozumieniu z komendantem powiatowym (miejskim) PSP, właściwym ze względu na teren działania, a dla jednostek włączonych do KSRG – teren powiatu, w którym jednostka ma swoją siedzibę .
Do działań ratowniczych poza terenem własnego działania PSP wzywa jednostki włączone do odwodów operacyjnych. Może też wezwać jednostki nie włączone do KSRG, przy czym liczbę oraz rodzaj sił i środków przeznaczonych do udzielania pomocy PSP przez jednostki jest określana w drodze porozumienia zawartego między właściwym miejscowo komendantem państwowym PSP a podmiotem utrzymującym daną jednostkę (najczęściej będzie to gmina).
Takie wezwanie ma miejsce w następujących przypadkach:
gdy potencjał PSP jest niewystarczający do przeprowadzenia działań ratowniczych,
gdy jednostka dysponuje:
sprzętem specjalistycznym niezbędnym do przeprowadzenia działań ratowniczych,
specjalistami lub zwierzętami niezbędnymi do przeprowadzenia działań ratowniczych,
środkami gaśniczymi, neutralizatorami lub sorbentami, niezbędnymi do przeprowadzenia działań ratowniczych.
Wysokość kosztów uczestnictwa OSP w działaniu ratowniczym poza terenem własnego działania określa podmiot ponoszący koszty jej funkcjonowania. Występuje on o zwrot poniesionych kosztów do organu PSP, który wezwał jednostkę do udzielenia pomocy, za pośrednictwem właściwego miejscowo, dla miejsca prowadzenia działania ratowniczego, komendanta powiatowego PSP w terminie 30 dni od dnia zakończenia działania ratowniczego, przedkładając zestawienie poniesionych kosztów.
W zestawieniu kosztów należy uwzględnić faktyczne koszty udziału jednostki w działaniu ratowniczym, obejmujące:
zużycie paliwa,
zużycie środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów,
wyżywienie uczestników działania ratowniczego.
W przypadku awarii, uszkodzenia lub utraty mienia jednostki na skutek prowadzenia działania ratowniczego poza terenem własnego działania w zestawieniu kosztów uwzględnia się kwotę stanowiącą równowartość kosztów przywrócenia mienia do stanu poprzedniego, pomniejszoną o kwotę przysługującą z tytułu jego ubezpieczenia.
Komendant powiatowy PSP potwierdza fakt wezwania jednostki oraz jej udziału w działaniu ratowniczym poza terenem własnego działania i opiniuje zestawienie kosztów przedstawione przez podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki.
Właściwy miejscowo, dla miejsca prowadzenia działania ratowniczego komendant wojewódzki PSP zwraca koszty poniesione przez jednostkę w terminie 30 dni od dnia otrzymania zestawienia kosztów.

Taki stan istnieje od 1998 r.
Tyle stanowi teoria, a jak jest z praktyką.
Czy zdarzyło się np. by PSP zwróciło pieniądze za uszkodzony sprzęt, za paliwo, za zużyt środki gaśnicze?
Czy pieniądze te po otrzymaniu ich przez gminę wracają z powrotem do OSP?
Co mogą w tym temacie powiedzieć specjalistyczne grupy ratownicze OSP, które to najczęściej są wzywane do działania poza terenem własnego działania?

W moim powiecie od kilku lat tylko dwukrotnie były zwracane koszty. Naogół protokoły rozpisuje sie tak by nie było to konieczne. Za uszkodzony samochód PSP również nie zwróciło pieniędzy.

Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ