Kodeks drogowy a straż pożarna

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.

Topic author
Backdraft
Posty: 17
Rejestracja: sob 22 lip 2006, 16:00
Kontakt:
Status: Offline

Kodeks drogowy a straż pożarna

Post autor: Backdraft » pn 24 lip 2006, 16:52

Nie wiem czy wiecie, ale według kodeksu drogowego strażakom nie wolno kierować ruchem. Niedawno z ciekawości czytałem ten kodeks i nieprzyjemnie sie ździwiłem. A co jeśli któryś kierowca się uprze!? Mogą być z tego nieprzyjemności.

fajerman-1
Posty: 193
Rejestracja: ndz 30 kwie 2006, 11:15
Status: Offline

Post autor: fajerman-1 » śr 26 lip 2006, 17:40

Tak to prawda!!!!
Strazak OSP moze tylko wstrzymac ruch pojazdów dla zapewnienia bezpieczenstwa ratowników i osób bioracych bezposredni udział w akcji ratunkowej.Do kierowania ruchem są odpowiednie słuzby lub osoby po odpowiednim kurskie np.strażak zawodowy policjant takze strazak OSP po takim kursie
My zawsze wstrzymujemy ruch kołowy pojazdów bo dla mnie i moich podopiecznych jest najwazniejsze bezpieczenstwo.Dopiero po wstrzymaniu ruchu i stwierdzeniu ze brak jest zagrozenia pozwalamy innym słuzbom podjąc czynności do nich należące.Gdyż oni powinni czuc sie bezpiecznie wykonując swoja prace .My im to musimy zapewnic.

kamaras
Posty: 39
Rejestracja: pn 20 gru 2004, 21:58
Lokalizacja: OSP Rzgów
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kamaras » śr 26 lip 2006, 18:27

Rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

fragmenty

Rozporządzenie weszło w życie 10 listopada 2003 r.
ostatnia zmiana 25 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:


organizację i sposób kierowania ruchem drogowym;

osoby upoważnione do wykonywania czynności związanych z dawaniem poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze;

okoliczności, szczegółowe warunki i sposób wykonywania czynności, o których mowa w pkt 2.
§ 2. 1. Do kierowania ruchem na drogach są uprawnione osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą".

Art 6 ust. 1 ustawy (stan na 30.10.2003 roku)
Art. 6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:


policjant;


żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;


funkcjonariusz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej;


a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;


b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;


pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;


pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi;


osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;


kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.2. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnieni są ponadto:


osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

strażak Państwowej Straży Pożarnej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

umundurowany funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych;

umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 6 ust. 1 pkt 3-7 ustawy, kierują ruchem, wydając polecenia lub sygnały do zatrzymania się uczestników ruchu.

§ 3. 1. Znaczenie poleceń i sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem określają przepisy w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. Polecenia i sygnały, o których mowa w ust. 1, powinny być jednoznaczne i zrozumiałe dla osób, dla których są przeznaczone.

3. Sposób podawania poleceń i sygnałów do kierowania ruchem na skrzyżowaniu przez osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Sygnały lub polecenia, o których mowa w § 3, uprawniona osoba podaje za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarki wyposażonej w światło czerwone i zielone.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:


osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy, kierujących ruchem na skrzyżowaniu i w obrębie przejazdu kolejowego; osoby te, kierując ruchem na skrzyżowaniu w warunkach niedostatecznej widoczności, mogą używać latarki wyposażonej w światło czerwone;

osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy.
§ 5. Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, dla zwrócenia uwagi na podawane za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów lub latarki ze światłem czerwonym sygnały lub polecenia, może dodatkowo używać trąbki sygnalizacyjnej lub gwizdka.

§ 6. 1. Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy, powinna być, podczas podawania poleceń i sygnałów, wyposażona w:


ubiór składający się z płaszcza i nakrycia głowy barwy pomarańczowoczerwonej z żółtymi elementami odblaskowymi oraz

prostokątną specjalną tarczę barwy żółtej z umieszczonym w polu ośmiokątnym znakiem barwy czerwonej z napisem "STOP".
2. Sygnały lub polecenia dla kierujących pojazdami osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię podaje za pomocą tarczy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, przed podaniem sygnału do wstrzymania ruchu pojazdów, jest obowiązana:


wejść na przejście dla pieszych z uniesioną tarczą, w sposób niezmuszający kierujących do gwałtownego hamowania; płaszczyzna tarczy powinna być skierowana w stronę jadących pojazdów;

zezwolić pieszym na przejście przez jezdnię dopiero po upewnieniu się, że pojazdy się zatrzymały;

zejść z przejścia dopiero po opuszczeniu jezdni przez pieszych; oznacza to zezwolenie na kontynuowanie jazdy pojazdów.
(-- cięcie)

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481 oraz z 2000 r. Nr 97, poz. 1061).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Topic author
Backdraft
Posty: 17
Rejestracja: sob 22 lip 2006, 16:00
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Backdraft » śr 26 lip 2006, 21:05

No i to rozmywa poczęści moje wątpliwości. Przy czym powinni popracować nad kodeksem drogowym bo mam z 12 sierpnia 2005 i mówi on:
Dział drugi
Ruch drogowy
Rozdział pierwszy. Zasady ogólne
Art.6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
3) funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji ruchu drogowego;
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
3c) strażnik gminny (miejski);
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
5) pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie luib za zgodą zarządu drogi;
6)osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
7) kierujący aytobusem szkolnym w miejscach postoju związanego z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.

Jeszcze jedna sprawa
"strażak Państwowej Straży Pożarnej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;"
a strażak O.S.P.?

PiotrG
Posty: 185
Rejestracja: sob 19 sie 2006, 14:20
Lokalizacja: pomorskie
Status: Offline

Post autor: PiotrG » czw 31 sie 2006, 13:25

Backdraft pisze:No i to rozmywa poczęści moje wątpliwości. Przy czym powinni popracować nad kodeksem drogowym bo mam z 12 sierpnia 2005 i mówi on:
Dział drugi
Ruch drogowy
Rozdział pierwszy. Zasady ogólne
Art.6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
3) funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji ruchu drogowego;
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
3c) strażnik gminny (miejski);
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
5) pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie luib za zgodą zarządu drogi;
6)osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
7) kierujący aytobusem szkolnym w miejscach postoju związanego z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.

Jeszcze jedna sprawa
"strażak Państwowej Straży Pożarnej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;"
a strażak O.S.P.?
Witam
Na podstawie art. 6 ust.4 pkt.2) ustawy prawo o ruchu drogowym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji upoważnił (do wykonywania czynności związanych z dawaniem poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze) również strażaków (ALE TYLKO niestety) Państwowej Straży Pożarnej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
PSP może kierować ruchem, wydając polecenia lub sygnały do zatrzymania się uczestników ruchu.

cyt. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

§ 2. 1. Do kierowania ruchem na drogach są uprawnione osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnieni są ponadto:

1) osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

2) strażak Państwowej Straży Pożarnej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

3) umundurowany funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych;

4) umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 6 ust. 1 pkt 3-7 ustawy, kierują ruchem, wydając polecenia lub sygnały do zatrzymania się uczestników ruchu.

Popracować należałoby nad tym rozporządzeniem - zamiast słów strażak PSP powinno być słowo strażacy.
Coraz więcej zdarzeń drogowych jest obsługiwanych tylko przez zastępy OSP, więc i oni powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem przy działaniach ratowniczych (oczywiście po odbyciu odpowiedniego szkolenia).

Tomasz Poręba
Posty: 122
Rejestracja: czw 20 lis 2003, 15:10
Status: Offline

Post autor: Tomasz Poręba » pt 01 wrz 2006, 10:06

Żeby nie zapeszać to ten problem znalazł swoje miejsce w propozycjach zmian ustaw i innych aktów prawnych, nad którymi pracowała Komisja Prawno-Organizacyjna ZG.
Szamot

PiotrG
Posty: 185
Rejestracja: sob 19 sie 2006, 14:20
Lokalizacja: pomorskie
Status: Offline

Post autor: PiotrG » pn 04 wrz 2006, 09:05

Tomasz Poręba pisze:Żeby nie zapeszać to ten problem znalazł swoje miejsce w propozycjach zmian ustaw i innych aktów prawnych, nad którymi pracowała Komisja Prawno-Organizacyjna ZG.

I oby te zmiany weszły w szybko w życie.
Mieszkam w powiecie gdzie jest jedna JRG z PSP a dojazd do najdalszego miejsca w powiecie na drodze krajowej to ok. 40 km. i zanim PSP dojedzie to OSP musi się zająć całością. Na Policję też nie ma co liczyć bo przyjeżdzają zazwyczaj ostatni.
ODPOWIEDZ