Kurtka dla M³odzie¿y

Dział poświęcony funkcjonowaniu MDP. Wszystko co dotyczy młodzieży w Strażach Pożarnych.

Topic author
tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Kurtka dla M³odzie¿y

Post autor: tesia » czw 23 gru 2004, 14:19

Obowi±zuj±cy Regulamin Umundurowania zosta³ w ostatnim czasie uzupe³niony o nowe zapisy.
Dotycz± one m.in. wprowadzenia na wniosek Komisji M³odzie¿y ZG ZOSP RP w Warszawie (która wcze¶niej wypracowa³a wzór) kurtki dla m³odzie¿y po¿arniczej.
Kurtka w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi, kapturem, czarnym polarem i warstw± wierzchni± mo¿e s³u¿yæ m³odzie¿y i opiekunom do noszenia w ró¿nych warunkach oraz w ciagu ca³ego roku.
Wprowadzaj±c kurtkê do regulaminu uzupe³nili¶my tym samym regulaminowe umundurowanie MDP.
Mo¿e ona byæ wspania³± nagrod± w turniejach, zawodach itp.
Kurtkê mo¿na zakupiæ w WUS w Brzezinach.
Pozdrawiam i ¿yczê przyjemnego noszenia.
:wink:

Tedi
Posty: 25
Rejestracja: wt 25 lis 2003, 19:43
OSP (gm., woj.): Chłapowo (Władysławowo)
Lokalizacja: POMORSKIE
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Tedi » sob 26 lut 2005, 18:51

Minęły ponad dwa miesiące jak Tesia zamieściła iformację o nowej kurtce. Mamy środek zimy i nikogo nie interesuje jak tz kurteczka wygląda. Jaby jej zrobić atest CNBOP to można w niej jeździć do wypadków drogowych. dodrze, że BRZEZINY szyją też duże rozmiary.

TEDI

Topic author
tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Post autor: tesia » pn 28 lut 2005, 09:43

Przykro stwierdziæ ¿e nikt siê nie interesuje tematem kurtki-a tak siê napracowali¶my.
Obawiam siê ¿e problem jest nico g³êbszy i ma korzenie w tym, ¿e ma³o osób w ogóle siê interesuje umundurowaniem MDP. :cry:

kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » ndz 05 lut 2006, 16:58

Tereska, nie przejmuj siê. Informujê Ciê, ¿e w bie¿±cym roku koñczê zakup pe³nego umundurowania swoich adeptów OSP (50 druhen i druhów) i jako kolejne zakupy dla MDP planujê zakup ..... zatwierdzonych kutrek ;)

A tak powa¿nie, to jako koordynator Rady ds. M³odzie¿y ZOP ZOSP RP w Ko¶cierzynie (woj. pomorskie) staram siê namawiaæ opiekunów do zakupu swoim podopiecznym zwi±zkowych mundurków. Nie jest to ³atwe, ale z ka¿dym rokiem na zawodach i uroczysto¶ciach szeregi staj± siê piêkniejsze. Od tego s± Rady ds. M³odzie¿y, aby walczyæ o równe prawa dla cz³onków MDP! No tak, ale czy takie Rady wszêdzie istniej±?

Krzysztof Datta
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876

Adriano
Posty: 38
Rejestracja: wt 28 wrz 2004, 14:54
Lokalizacja: D±browa Górnicza
Status: Offline

Post autor: Adriano » ndz 05 lut 2006, 22:07

£adnie postarali¶cie siê kurtka jest.
Ale nie mogliby¶cie siê postaraæ nad materia³em na mundur dla MDP bo ten z WUS "drelich bawe³niany" jako¶ mnie odstraszy³.
"Zapytaæ mo¿esz - wiedzieæ nie musisz"

KwasM
Posty: 3
Rejestracja: śr 19 lut 2014, 05:33
Status: Offline

Re: Kurtka dla M³odzie¿y

Post autor: KwasM » śr 19 lut 2014, 09:25

Nie moge się doczytać...

siostro25
Posty: 3
Rejestracja: śr 26 lut 2014, 10:05
OSP (gm., woj.): Warszawa, mazowieckie
Status: Offline

Re: Kurtka dla M³odzie¿y

Post autor: siostro25 » śr 26 lut 2014, 10:26

Faktycznie, czytanie tego wymaga pewnego wysiłku.

crespg
Posty: 5
Rejestracja: pt 27 mar 2015, 08:51
OSP (gm., woj.): 7412589632587412
Status: Offline

Re: Kurtka dla M³odzie¿y

Post autor: crespg » pt 27 mar 2015, 09:03

Naprawdę nie ma się czym przejmować.
ODPOWIEDZ